gallery1

W piątek 28 czerwca 2019 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Drużbice, na której radni po przeanalizowaniu raportu o stanie gminy, udzielili wotum zaufania Wójtowi Gminy Drużbice oraz jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z tytułu wykonania budżetu gminy.

Podkreślić należy, że  od obecnej  kadencji  wszystkie szczeble  samorządu  (organy wykonawcze)  zobowiązane są  przedstawiać  corocznie do  31 maja raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.

Logo

GMINA DRUŻBICE jest beneficjentem projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

gallery1

W minioną sobotę na boisku w Wadlewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach rywalizowało 8 jednostek OSP z terenu Gminy Drużbice.

Drużyny wzięły udział w 3 konkurencjach: musztra, sztafeta pożarnicza 7 x 50 oraz ćwiczenia bojowe. Puchar Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego za najlepszy wynik w przeglądzie musztry trafił w tym roku do drużyny OSP Drużbice II, która według sędziów była w tej kategorii bezkonkurencyjna.

Oszczędzaj Wodę

Wójt Gminy Drużbice zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych, o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w czasie upałów. Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Pobór wody do napełnienia basenu czy podlewania ogródka może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów bytowo-socjalnych w gospodarstwach rolnych. Jeszcze raz bardzo proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.

Wójt Gminy Drużbice

Tomasz Głowacki

gallery1

Ponad 480 uczniów ze szkół działających na terenie Gminy Drużbice, w środę 19 czerwca, zakończyło rok szkolny 2018/2019. Po intensywnej nauce przyszedł czas na zasłużony wypoczynek i wakacyjne podróże.

Zarówno w Szkole Podstawowej w Rasach, jak i w Wadlewie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach,

 Wybieramy najpiękniejszą posesję powiatu bełchatowskiego

Mieszkańcy powiatu bełchatowskiego mogą zgłaszać swoje posesje na konkurs, który wyłoni tę najpiękniejszą. Na laureatów czekają wartościowe nagrody. Partnerem bełchatowskiego starostwa w tej inicjatywie jest Leroy Merlin.

Do udziału w konkursie zaprasza mieszkańców Dorota Pędziwiatr, starosta bełchatowski.

- Posesje i przydomowe ogródki tworzą ogólny wizerunek miejsca, w którym mieszkamy. Zachęcam, by o nie dbać i pochwalić się tym. Nasi mieszkańcy naprawdę mają wiele wyobraźni i kreatywności i chcemy to pokazać oraz nagrodzić.

Partnerem w konkursie jest sklep Leroy Merlin, który przekaże zwycięzcy bon o wartości 2 tysięcy złotych.

gallery1

11 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach na uroczystym apelu podsumowano projekt edukacji ekologicznej realizowany w roku szkolnym 2018/2019. Gościem specjalnym była Pani Sekretarz Gminy Drużbice Julita Szmigielska.

gallery1

Różowa wstążka na magnolii, granatowa na dębie – kilkanaście drzewek trafiło do rodziców najmłodszych mieszkańców Gminy Drużbice. To symboliczny prezent od Wójta Gminy Drużbice dla dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2019 r.

„Jest to prezent, który przetrwa lata, którym kiedyś te dzieci pochwalą się być może swoim potomkom. Poza tym, wspólne dbanie o roślinę to wspaniała lekcja ekologii zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.” - podkreśla Wójt Tomasz Głowacki.

Z okazji Dnia Ochrony Środowiska sadzonki drzew i krzewów otrzymali również pozostali mieszkańcy gminy. Wystarczyło zgłosić się po nią do urzędu. Do wyboru były m.in.: lipy, brzozy, dęby, wierzby, jabłoń, grusza, głóg jednoszyjkowy, a także dzika róża. Sadzonki pochodzą z projektu „100 000 drzew na 100-lecie województwa Łódzkiego”.