b_230_0_16777215_00_._images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20190617-kurs_komputerowy_kurs_komputerowy.jpg

Gmina Drużbice rozpoczyna realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”. To cykl bezpłatnych szkoleń dla osób powyżej 25 roku życia, które chcą zdobyć dodatkowe kompetencje cyfrowe.

Projekt będzie realizowany do lutego 2020 roku. Zakłada on realizację szkoleń, w których weźmie udział 96 osób powyżej 25 roku życia.  Podczas warsztatów organizatorzy zapewniają dostęp do sprzętu komputerowego, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjno – komunikacyjne, poprawią efektywności oraz jakość życia, podniosą umiejętności aktywnego korzystania z usług publicznych w sieci.

gallery1

Połączenie kulinarnej teorii z praktyką pod okiem mistrza piekarstwa? Taką okazję mieli mieszkańcy naszej gminy w ubiegłą sobotę podczas warsztatów pieczenia chleba. Własnoręcznie wyrobione, a później upieczone chlebki uczestnicy mogli zabrać do domów. Każdy mógł poczuć się jak prawdziwy piekarz przygotowując samodzielnie swój wypiek.

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Gmina Drużbice informuje o możliwości skorzystania z Programu o nazwie „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”. Program ten zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie dla nich systemu i uprawnień oferowanych zarówno przez instytucje samorządu województwa łódzkiego, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia, jak i prywatnych partnerów, oraz firmy działające w branży spożywczej, przemysłowej i gastronomicznej.

Aby móc uzyskać zniżki u partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych, o wydanie której, po złożeniu stosownego wniosku, rodzina winna ubiegać się w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, będącego Koordynatorem Programu.

gallery1

We wtorek 2 lipca mieszkańcy Gminy Drużbice mieli okazję na żywo kibicować zawodnikom 30-go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Trasa I etapu zmagań sportowców Łódź-Sieradz przebiegała przez naszą gminę, a dokładniej przez miejscowości: Józefów, Wadlew, Drużbice Kolonia, Kącik i Rasy.

Współorganizatorem premii specjalnej na tym odcinku była Gmina Drużbice.

gallery1

W piątek 28 czerwca 2019 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Drużbice, na której radni po przeanalizowaniu raportu o stanie gminy, udzielili wotum zaufania Wójtowi Gminy Drużbice oraz jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z tytułu wykonania budżetu gminy.

Podkreślić należy, że  od obecnej  kadencji  wszystkie szczeble  samorządu  (organy wykonawcze)  zobowiązane są  przedstawiać  corocznie do  31 maja raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.

Logo

GMINA DRUŻBICE jest beneficjentem projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

gallery1

W minioną sobotę na boisku w Wadlewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach rywalizowało 8 jednostek OSP z terenu Gminy Drużbice.

Drużyny wzięły udział w 3 konkurencjach: musztra, sztafeta pożarnicza 7 x 50 oraz ćwiczenia bojowe. Puchar Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego za najlepszy wynik w przeglądzie musztry trafił w tym roku do drużyny OSP Drużbice II, która według sędziów była w tej kategorii bezkonkurencyjna.

Oszczędzaj Wodę

Wójt Gminy Drużbice zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych, o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w czasie upałów. Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami! Pobór wody do napełnienia basenu czy podlewania ogródka może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów bytowo-socjalnych w gospodarstwach rolnych. Jeszcze raz bardzo proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.

Wójt Gminy Drużbice

Tomasz Głowacki