b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221026_wegiel_wegiel.jpg

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez mieszkańców gminy w sprawie sprzedaży węgla przez samorząd informujemy, że Gmina Drużbice zadeklarowała chęć udziału przystąpienia do tego programu.

Ustawa regulująca sprzedaż węgla przez gminy jest w trakcie procedowania. Po wprowadzeniu ustawy konieczne będzie złożenie wniosków o zakup węgla.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Wójt Gminy podejmie stosowne kroki w celu usprawnienia dostaw węgla dla gospodarstw domowych.

O szczegółach będziemy Państwa informować po wejściu w życie ww. ustawy i opublikowaniu wzoru wniosku o zakup węgla na preferencyjnych zasadach.

gallery1

Miło nam poinformować, że Gmina Drużbice otrzymała grant w wysokości 70 780,00 zł w ramach programu "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".
 
Środki zostały przeznaczone na zakup 8 komputerów stacjonarnych, 13 laptopów i 2 tabletów wraz z niezbędnymi oprogramowaniem dla 23 dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki przekazał na ręce dzieci jak i ich opiekunów zakupiony sprzęt.
 
Projekt "Cyfrowa Gmina- Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. i sfinansowany został w ramach reakcji Unii na pandemię COVID - 19.

Realizując Uchwałę Nr XLII/294/2010 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Drużbice, informuje o rozpoczęciu ponownych konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

 1. Przedmiot konsultacji:

 

            Program Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 

            rozpoczęcie –  19 października 2022 r.

            zakończenie – 26 października 2022 r.

 

 1. Uczestnicy:

 

1). Organizacje pozarządowe,

2). Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 poz. 1327 ), których określony w statucie obszar działania obejmuje Gminę Drużbice

 

 1. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

 

            Urząd Gminy Drużbice – pracownik ds. promocji, zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi i OSP

 

 1. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

 

            Opinie w sprawie Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego należy składać na formularzu zgłoszenia opinii wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.202.2022 Wójta Gminy Drużbice z dnia 17 października 2022 r. w jeden z przedstawionych sposobów:

 

1). pozostawić w sekretariacie Urzędu Gminy w Drużbicach

2). przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@drużbice.pl

3). przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 7A, 97-403 Drużbice

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221011_pszok_PSZOK.png

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach odpady będą przyjmowane do PSZOK po uprzednim zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przypominamy również, że do PSZOK przyjmowane są odpady zebrane w sposób selektywny wytworzone przez mieszkańców Gminy Drużbice, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
oraz nie posiadają zadłużenia w tej kwestii.

Szanowni mieszkańcy obszaru LGD „Dolina rzeki Grabi” i reprezentanci instytucji działających na naszym obszarze!

W związku z rozpoczęciem procesu budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań/projektów jakie chcielibyście Państwo realizować. Jeśli mają Państwo pomysł, który powinniśmy uwzględnić w nowej strategii, prosimy o zawarcie wstępnej informacji na jego temat na niniejszym formularzu i przekazanie go do Biura LGD osobiście lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 października 2022 r. Pracownicy Biura służą pomocą i odpowiadają na pytania dotyczące rodzajów działań, jakie mają szansę na uzyskanie wsparcia w nowym okresie.

Arkusz pomysłu jest dodatkowo punktowany przy ocenie wniosków, dlatego zachęcamy do jego wypełnienia.  


Do pobrania:

Arkusz pomysłu - wersja online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh06gQXcXbuxPlO74-VGPv6MrydFpKauqS4JuuFCvkr0PnCw/viewform
Arkusz pomysłu - wersja doc

Realizując Uchwałę Nr XLII/294/2010 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminna Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Drużbice, informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 1. Przedmiot konsultacji:

Program Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

rozpoczęcie – 3 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

zakończenie – 14 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

 1. Uczestnicy:
  • Organizacje pozarządowe,
  • Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), których określony w statucie obszar działania obejmuje Gminę Drużbice.
 2. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

Urząd Gminy Drużbice – pracownik ds. promocji, zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi i OSP

 1. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie w sprawie Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2023 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego należy składać na formularzu zgłoszenia opinii wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050. 192 .2022 Wójta Gminy Drużbice z dnia 30 września 2022 r. w jeden z przedstawionych sposobów:

 • pozostawić w sekretariacie Urzędu Gminy w Drużbicach
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@druzbice.pl
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice.

 

Zarządzenie 0050.192.2022