gallery1

W niedzielę 10 grudnia 2023 r. Świetlica Wiejska w Hucisku stała się miejscem ciepła i wzruszeń podczas Gminnej Wigilii dla Seniorów. Spotkanie rozpoczęło się serdecznym przywitaniem ze strony Wójta Gminy Drużbice Tomasza Głowackiego oraz Przewodniczącej Rady Gminy Drużbice Sylwii Stelmach-Piątkowskiej. Ich słowa, pełne serdeczności i troski o mieszkańców sprawiły, że atmosfera nabrała wyjątkowego charakteru. Obecność Zastępcy Wójta Pani Doroty Augustyniak, Sekretarz Gminy Drużbice Pani Julity Szmigielskiej, Pani Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach Kingi Gral oraz Radnych Gminy Drużbice, była również znaczącym gestem wsparcia i szacunku dla seniorów.

Nieodłącznym elementem wydarzenia było uczestnictwo Proboszczów z Parafii w Drużbicach Ks. Macieja Rojkowicza oraz Parafii w Krzepczowie Ks. Adama Stańdo, którzy swoją obecnością i błogosławieństwem dodali duchowego wymiaru spotkaniu. Przed wspólnym spożywaniem wigilijnych potraw, przygotowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Hucisko i Okolic, nastąpił bardzo wzruszający moment, a mianowicie tradycyjne dzielenie się opłatkiem.

Muzycznie, przy wspólnym kolędowaniu czas wszystkim umiliły występy Marysi i Igora dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie oraz Zespołu Ludowego Ale Babki.

Gminna Wigilia dla seniorów nie tylko pozwala na spędzenie czasu w ciepłej atmosferze, ale także zacieśnia więzy międzyludzkie i pokazuje, jak istotne jest wspólne dzielenie się radością Świąt.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20231219_mamobus_mamobus.jpg

Zapraszamy wszystkie mieszkanki gminy Drużbice w wieku 45-74 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywały mammografii na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Badanie wykonasz w mammobusie w dniu:

12 stycznia 2024 – piątek (9-15)

obok Urzędu Gminy

Drużbice 77A.

 

Zapisz się na mammografię:

- pod numerem: 42 254 64 17

- przez Internet na stronie medica.org.pl.

 

Do rejestracji proszę przygotować nr PESEL oraz nr telefonu.

Drodzy Państwo,

Do Ministerstwa finansów docierają informacje o wiadomościach e-mail, w których nadawca informuje o zwrocie nadpłaconego podatku, który  przysługuje podatnikowi i zachęca do zalogowania się w serwisie e- Urząd Skarbowy. W rzeczywistości po kliknięciu w baner logowania podatnik jest kierowany na stronę, która służy do wyłudzania danych.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

Prosimy o zachowanie ostrożności i nieotwieranie linków z podejrzanej korespondencji, a także nieodpowiadanie na takie wiadomości. Fałszywa wiadomość zawiera logo Ministerstwa Finansów i serwisu e-Urząd Skarbowy oraz adres Ministerstwa Cyfryzacji. Oszuści próbują w ten sposób uzyskać dane kont bankowych oraz kart płatniczych podatnika.

Treść fałszywej wiadomości można zobaczyć klikając w link:

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/ostrzegamy-przed-falszywymi-e-mailami-o-zwrocie-nadplaconego-podatku-za-2022-r/

    Każda pełnoletnia osoba, która nie chce, aby ktoś wykorzystał Jej nr PESEL, może go zastrzec.

    Można tego dokonać na dwa sposoby:

- przez Internet na stronie www.gov.pl (trzeba posiadać profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód) lub w aplikacji mObywatel;

- osobiście w dowolnym Urzędzie Gminy, składając odpowiedni wniosek.

     Wnioski są dostępne na stronie naszej gminy w zakładce „Formularze do pobrania - ewidencja ludności”, jednakże taki wniosek, już wypełniony, może być również wydrukowany z systemu,  w momencie zgłoszenia się do Urzędu.

     W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie można samemu złożyć wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL (w przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody), można to zrobić przez pełnomocnika. Pełnomocnik musi posiadać pisemne pełnomocnictwo  szczególne do dokonania tej czynności w naszym imieniu.                                                         

     W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych, albo posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek może złożyć opiekun prawny, bądź kurator, przedkładając w Urzędzie stosowne orzeczenie sądowe, potwierdzające wyznaczenie go opiekunem lub kuratorem.

     Jeżeli zgłoszona zostanie utrata dowodu osobistego lub podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych, nr PESEL zostanie automatycznie zastrzeżony.

     Zastrzeżenie nr PESEL można w każdej chwili cofnąć, w taki sam sposób jak się zastrzega, poprzez złożenie wniosku.

     Po dokonaniu czynności zastrzeżenia/cofnięcia zastrzeżenia nr PESEL, zostanie wydane przez urzędnika potwierdzenie dokonania danej czynności.

    Liczba zastrzeżeń nie jest limitowana, w dowolnym czasie można zastrzec i cofnąć zastrzeżenie  nr PESEL.

    Usługa ta jest bezpłatna, chyba że wniosek składa pełnomocnik, który nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, czy rodzeństwem w stosunku do osoby, która udzieliła pełnomocnictwa, wówczas opłata wynosi 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

    Obowiązek weryfikacji/sprawdzenia zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu, czy umów notarialnych, wejdzie w życie 1 czerwca 2024r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
  2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia nr PESEL.

gallery1

W sobotę 11 listopada odbyły się Jubileusz 50-lecia Gminy Drużbice połączony z uroczystymi obchodami Święta Niepodległości. Uroczystość zaczęła się tradycyjnie od złożenia kwiatów na miejscach w naszej Gminie, upamiętniających żołnierzy poległych za naszą wolność.

Hołd bohaterom oddał Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki wraz z Przewodnicząca Rady Gminy Sylwią Stelmach-Pitkowską oraz Proboszczem Parafii Św. Rocha w Drużbicach Ks. Maciejem Rojkowiczem. Obecni byli również Radni Gminy Drużbice Pani Krystyna Wardal oraz Panowie Piotr Kociołek, Jerzy Borowiec, Marcin Okruszek, Jarosław Śmigielski.