W związku z obecną, trudną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą wystąpienia kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w stadach drobiu oraz u ptaków dzikich, prowadzony jest na obszarze RP, w tym w powiecie bełchatowskim monitoring tej jednostki chorobowej u dzikich ptaków.

Zważywszy na powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie uprzejmie prosi mieszkańców o zgłaszanie znalezienia padłego dzikiego ptactwa, w szczególności wodnego i drapieżnego do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bełchatowie, najlepiej prosimy o niezwłoczną informację telefoniczną. Numery telefonów znajdują się na naszej stronie internetowej: www.piwet-belchatow.pl

Dochowując bezpieczeństwa epidemiologicznego, uprzejmie prosimy o niedotykanie zwłok ptaków.

Powiadomienie telefoniczne z podaniem lokalizacji zwłok ptaków uznajemy za w pełni wystarczające.

Bełchatów, luty 2024

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20240220_us_us.jpg

 Drogi Podatniku,

przypominamy, ze dzięki serwisowi e-Urząd Skarbowy w zakładce Rozliczenia masz możliwość sprawdzania swoich wpłat. Udostępne dane dotyczą transakcji od 1 stycznia 2021 roku.

Samodzielnie możesz sprawdzić informacje o:

  • zaksięgowanych dokumentach,
  • wpłatach,
  • pobranych odsetkach za zwłokę i kosztach upomnienia, oraz
  • dane obejmujące m.in. przeksięgowania, zwroty i zaległości.

Obecnie w resorcie trwają także prace umożliwiające export plików w formatach pdf i xls, dotyczących zaksięgowanych transakcji w usłudze Rozliczenia. O ich zakończeniu będziemy informować.

Wprowadzone udogodnienia są szczególnie ważne i istotne dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, gdyż w tym roku po raz pierwszy w usłudze Twój e-PIT udostępnione będą zeznania PIT-36 oraz PIT-36L jak również, wzorem lat ubiegłych PIT-28 dla osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz od rozliczeń za 2023 rok również z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. W przygotowanych zeznaniach będą wypełnione pozycje dotyczące kwot wpłaconych zaliczek na podatek lub wpłaconego ryczałtu.

Wójt Gminy Drużbice informuje, że pracownicy Urzędu Gminy w Drużbicach w najbliższych tygodniach, tj.: 12-23.02.2024 r., przeprowadzą kontrole nieruchomości w miejscowościach: Józefów, Janówek oraz Helenów w zakresie wyposażenia posesji w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dowody uiszczania opłat potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2023 poz. 1469), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić bezzwłocznie.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.