b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220308_usc_ugd.png

Urząd Gminy Drużbice informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny w godz.
7.30-14.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, że na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi umieszczono zaktualizowane bazy teleadresowe podmiotów realizujących w województwie łódzkim zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

 

‼️‼️ UWAGA ‼️‼️

Realizując obowiązek prowadzenia treningów w zakresie oceny sprawności i skuteczności systemu ostrzegania i alarmowania oraz dla oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego w 78. rocznicę jego wybuchu informujemy, że w dniu jutrzejszym - 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 na czas 1 (jednej) minuty w województwie łódzkim włączone zostaną syreny tworzące wojewódzki system alarmowania. Na obszarze naszego województwa powyższy zamiar usankcjonowany został Zarządzeniem Nr 131/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania. Zakres formalny prowadzenia treningu, wskazuje § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

gallery1

Początek tygodnia rozpoczynamy wspaniałą wiadomością o osiągnięciach mieszkanki naszej Gminy, tegorocznej absolwentki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach Niny Matyskiewicz.
Jak już wcześniej informowaliśmy, Nina wzięła udział w II Ogólnopolskim Konkursie „ Ignacy Jan Paderewski pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”, w którym zajęła I miejsce w kategorii „Dziennikarz Primus”.
W ubiegłą środę 29.06.2022 r. w Auli Akademii Muzycznej w Poznaniu miała miejsce Gala Finałowa wspomnianego konkursu, podczas której wręczono nagrody laureatom poszczególnych dyscyplin konkursowych oraz uhonorowano nauczycieli wspierających uczniów w przygotowaniach do konkursu.
W gali uczestniczyła Nina i osoby towarzyszące - uczennica Natalia Szmelcuch – również absolwentka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Drużbicach oraz nauczyciel j. polskiego Pani Elżbieta Urban.
Po uroczystej gali uczennice wraz z p. Urban obejrzały jeszcze ciekawe miejsca Poznania – m.in. Stary Rynek, Ostrów Tumski oraz mogły poznać początki państwa polskiego na multimedialnej wystawie w Bramie Poznania ICHOT.
Nina – składamy Ci najserdeczniejsze gratulacje!
Zdajemy sobie sprawę z ogromu pracy włożonego w Twój sukces i niewątpliwie jest to Twój osobisty sukces, ale także promuje Szkołę i naszą Gminę Drużbice.
Podziękowania i gratulacje składamy również na ręce Pani Elżbiety Urban, która znakomicie pomogła Ci się przygotować do tak trudnego konkursu.
W załączeniu fotorelacja dzięki uprzejmości p. Elżbiety Urban.
„Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewne, że mamy do czegoś talent … „
Maria Skłodowska – Curie

gallery1

W okolicy zbiornika wodnego w Teresinie błąkają się dwa czarne pieski. Może ktoś poznaje czyją są zgubą?

Wójt Gminy Drużbice informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Drużbice. Jest ono przyznawane jako jednorazowe świadczenie pieniężne. O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie szkół podstawowych, których średnia ocen na świadectwie wynosi co najmniej 5,30 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych ze średnią ocen powyżej 5,00. Stypendium przeznaczone jest również dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Termin składania wniosków mija 31 lipca 2022 r.

 

Wniosek o przyznanie

Klauzula informacyjna

Wniosek o konto

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Uchwała