Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drużbicach,

na stronie internetowej urzędu Gminy Drużbice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Drużbicach zostało wywieszone

ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Brzezie.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące oddania nieruchomości w dzierżawę można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice, Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew.20.

Zarządzenie Nr 0050.148.2022 Wójta Gminy Drużbice

Urząd Gminy w Drużbicach informuje, że dla usprawnienia składania wniosków o dodatek węglowy od dnia 24.08.2022 r. wydruki deklaracji CEEB niezbędne do złożenia wniosku o dodatek węglowy będą sporządzane w pok. nr 5 obok siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach 20.

Mieszkańcy Sołectwa Bukowia Górnego

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.151.2022 Wójta Gminy Drużbice z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa w Bukowiu Górnym zawiadamiam, że w dniu 15 września 2022 roku o godz. 18.00 (I termin), o godz. 18.30 (II termin) w Sali OSP w Bukowiu Górnym odbędzie się zebranie w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Sołtysa Sołectwa Bukowia Górnego.

Zarządzenie Nr 0050.151.2022 Wójta Gminy Drużbice z dnia 23 sierpnia 2022 roku

gallery1

Drodzy Mieszkańcy!

Niebawem nowy rok szkolny!

 Na uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach czeka niespodzianka :)

Bowiem pracownia informatyczna została doposażona w 8 nowych komputer6w  i monitor6w, 22 krzesła oraz myszki, klawiatury i dysk zewnętrzny.

Sprzęt został zakupiony z darowizny  przekazanej przez Fundacji PGE w ramach projektu "Bezpieczna technologia informacyjno-komunikacyjna oknem na świat".

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220308_usc_ugd.png

Urząd Gminy Drużbice informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny w godz.
7.30-14.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, że na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi umieszczono zaktualizowane bazy teleadresowe podmiotów realizujących w województwie łódzkim zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie