Uprzejmie informujemy, iż w dniu jutrzejszym tj.: wtorek 31.01.2023 r. Urząd Stanu Cywilnego w Drużbicach czynny będzie w godzinach 7:30-12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230130_krokus_krokus.jpg

W miniony piątek przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięli udział w pięknej uroczystości. Podczas otwartego mitingu AA Pan Adam obchodził 20 rocznicę trzeźwości. Były kwiaty, życzenia i słodki poczęstunek. Uczestnicy mitingu dzielili się swoimi doświadczeniami na drodze trzeźwienia. Wspominali moment, kiedy dostrzegli, że alkohol stanowi w ich życiu źródło problemów osobistych, rodzinnych, zawodowych. Mówili także o tym, co pomaga im, dzień po dniu utrzymywać trzeźwość od alkoholu. Serdeczna, życzliwa atmosfera spotkania, otwartość na drugiego człowieka i radość uczestników z tego, że żyją w trzeźwości dały nam, członkom Komisji dużo pozytywnej energii i wzmocnienie poczucia sensu do dalszej pracy na rzecz ograniczania problemów wynikających z używania alkoholu.

Panu Adamowi, a także pozostałym członkom AA życzymy kolejnych pięknych rocznic trzeźwości.

Natomiast osoby, które dostrzegają, że alkohol jest bardzo ważną rzeczą w ich życiu lub życiu ich najbliższych zachęcamy do przyjścia na miting AA w Drużbicach. Mitingi odbywają się w salce katechetycznej przy Parafii Św. Rocha w każdy piątek od 18.00 do 20.00 w okresie zimowym oraz od 19.00 do 21.00 w okresie letnim.

Zapraszamy również do kontaktu z GKRPA, Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 20, pokój nr 7, w godzinach pracy GOPS oraz do skorzystania ze specjalistycznej pomocy w Punkcie Konsultacyjnym (Drużbice 20, wejście przez Ośrodek Zdrowia), w którym w każdy wtorek od 16.00 do 18.00 można otrzymać pomoc w zakresie problemów związanych z uzależnieniami, a w drugi i czwarty czwartek miesiąca od 16.00 do 18.00 pomoc w zakresie problemów związanych z przemocą a także zaburzeniami odżywiania.

gallery1

 
 Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą.
Nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego.
Nie cieszy się z niesprawiedliwości
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje (...)
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.
 
1 List do Koryntian 13:4-8
 
 
W dniu wczorajszym w świetlicy wiejskiej w Drużbicach-Kolonii Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki w asyście Przewodniczącej Rady Gminy Drużbice Pani Sylwii Stelmach-Piątkowskiej oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Anity Śmigielskiej w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście wręczył dziesięciu małżeństwom z terenu naszej gminy Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie mogą być odznaczeni małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 
Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne i drobne upominki. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu. Uroczystość uświetnił swoją obecnością i pięknym występem Zespół Ludowy "Ale Babki", za co z góry serdecznie dziękujemy
Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego świętowali:
 
1. Państwo Krystyna i Antoni Sadurscy
2. Państwo Krystyna i Andrzej Sokołowscy
3. Państwo Alicja i Grzegorz Tokarczykowie
4. Państwo Zofia i Stanisław Kosmala
5. Państwo Krystyna i Kazimierz Kostrzewa
6. Państwo Janina i Marek Kucharscy
7. Państwo Barbara i Krzysztof Zawiasa
8. Państwo Krystyna i Władysław Kaszewscy
9. Państwo Maria i Edward Komuńscy
10. Państwo Grażyna i Wojciech Gajdowie
 
W zaszczytnym gronie Dostojnych Jubilatów znalazło się również małżeństwo z 70 letnim stażem pożycia. Państwu Cecylii i Władysławowi Spocińskim Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki oraz Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Pani Sylwia Stelmach-Piątkowska złożyli serdeczne życzenia oraz przekazali małżeństwu drobny upominek.
 
Wszystkim Państwu życzymy:
 
Wiele radości i pokoju serca, a nade wszystko sił i zdrowia, by przeżywać wspólnie kolejne rocznice. Życzymy Wam miłości, która nigdy nie zgaśnie, wiary i nadziei, które zawsze w Was żyć będą.
b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221222_cp_cp.png

Podczas spotkania omówiony zostanie zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie i wniosek o płatność. Powiemy jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.

 

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł cie­pła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

 

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

 • wymianę źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Przypominamy, iż Gmina Drużbice na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Pracownicy urzędu udzielają wsparcia w zakresie: udzielania informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku, przygotowania i przekazywania do WFOŚiGW w Łodzi wniosków o dofinansowanie, pomocy przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt mieści się w pokoju nr 6 na piętrze budynku Urzędu Gminy w Drużbicach i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30, wtorek  7.30 – 17.00.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (44) 631-10-79 wew. 23.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu
i skorzystania z niniejszego programu

 

Informujemy, że Gmina Drużbice rozpoczęła sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego. Sprzedawany węgiel kamienny sortymentu groszek, orzech  pochodzi z kopalń wchodzących w skład Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach.

Cena za jaką Mieszkańcy Gminy Drużbice będą mieli możliwość zakupu węgla wynosi 1 862 zł brutto za tonę.

Kwota ta nie obejmuje kosztu transportu węgla z punktu wydania do gospodarstwa domowego.

Zasady sprzedaży węgla:

 1. Sprzedaż węgla będzie realizowana zgodnie z kolejnością złożonych wniosków. Tempo sprzedaży uzależnione będzie od dostaw kolejnych transz węgla realizowanych przez Polską Grupę Górniczą S.A.
 2. Z osobami,  które złożyły wniosek o preferencyjny zakup węgla, wg kolejności składanych wniosków skontaktuje się telefonicznie upoważniony pracownik Urzędu Gminy, który poinformuje o dostępności wybranego sortymentu węgla oraz o  konieczności dokonania wpłaty. Wpłatę należy dokonać w kasie urzędu w godzinach od 9.00-14.30 w poniedziałek, środę, czwartek, piątek i we wtorek w godzinach od 9.00 do 15.30. Po dokonaniu wpłaty zostaną wydane 2 egz. faktury VAT ( oryginał i kopia) w pokoju nr 2.
 3. Węgiel wydawany będzie w gminnym punkcie wydania zlokalizowanym w miejscowości Wdowin Kolonia 19 u przedsiębiorcy Krzysztofa Olejnika Transport Ciężarowy, w godzinach od 9.00 do 16.00 w dni robocze.
 4. Wydanie węgla nastąpi na podstawie kopii faktury zakupu węgla przekazanej pracownikowi w miejscu wydania i pokwitowaniu odbioru. Pracownik w punkcie wydania dokonuje weryfikacji czy osoba kwitująca odbiór jest nabywcą wskazanym w treści faktury (dlatego prosimy o okazanie stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość).
 5. Odbiór zakupionego węgla przez inną osobę niż wskazana na fakturze jest możliwa na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez nabywcę. Wzór upoważnienia do pobrania w Kasie urzędu oraz w załączniku poniżej.

Załącznik – upoważnienie

Z poważaniem

Tomasz Głowacki

Wójt Gminy Drużbice