b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230627_wywiad_raport.png

Panie Wójcie, w ostatnim czasie opracowaliście „Raport o stanie gminy Drużbice 2022”. Jaki obraz gminy wyłania się z raportu?

 

Tak, jak co roku przygotowaliśmy „Raport o stanie gminy”, swoiste podsumowanie naszej działalności.

W mojej ocenie, choć wierzę, że nie tylko w mojej, gmina rozwija się bardzo dobrze. Pomimo nadal panującej w roku 2022 pandemii, udało nam się na bieżąco pokonywać wszelkie pojawiające się trudności. Wszystkie zadania, których się podjęliśmy realizowaliśmy z myślą o naszych mieszkańcach. Sporo inwestycji mamy wykonanych, niektóre jeszcze trwają, a będą kończone w roku 2023. Staramy się również być skuteczni w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na od lat oczekiwane i niezbędne w naszej gminie inwestycje.

 

Jeśli poruszyliśmy temat inwestycji to, co udało się zrealizować w poprzednim roku?

 

W pierwszej kolejności udało nam się wyremontować wiele kilometrów dróg gminnych – część odcinków zmodernizowaliśmy, część przebudowaliśmy. Niech tutaj przykładem będzie droga Zabiełłów-Podstoła przebudowana na odcinku prawie 4 kilometrów. 

Wiadomo, że im lepsze drogi, tym na nich bezpieczniej, dlatego będziemy ciągle poprawiać ich jakość.

Ale przy okazji pragnę wyjaśnić dwie rzeczy.

 

Po pierwsze – nie wszystkie drogi, które przebiegają przez naszą gminę, są „nasze”. Niestety, w takim przypadku możemy liczyć tylko na to, kiedy zarządca drogi podejmie działanie. Ja dzwonię, poruszam to na różnych spotkaniach, ale decyzja niestety nie należy do mnie.

Druga sprawa to czas. Przygotowanie inwestycji drogowej zajmuje kilka miesięcy, to takie minimum. Mieszkańcy widzą efekt finalny – remont, a później nową nawierzchnię. Ale zanim do tego dojdzie, potrzeba przygotować całą dokumentację inwestorską m.in. kosztorys, warunki techniczne czy sam przetarg. Mówię o tym dlatego, że jeśli nawet nie widać nigdzie remontu, nie znaczy to, że my nie działamy. W tym czasie przygotowujemy dokumentację kolejnych inwestycji.

 

Podobnie zresztą jest i z innymi pracami. Postawiliśmy oświetlenie m.in. w Czarnym Lesie czy Głupicach. Modernizujemy obiekty użyteczności publicznej czego przykładem jest świetlica wiejska w Chynowie. 

Krótko mówiąc, cały czas działamy!

 

A jak wygląda kondycja finansowa gminy?

 

Kondycja finansowa gminy jest dobra. W 2022 roku nie było konieczności brania nowych pożyczek czy kredytów. Chcę podkreślić, że skutecznie udało się zrealizować założenia budżetu na rok 2022.

 

A co ze środkami zewnętrznymi? Czy staracie się o ich pozyskiwanie?

 

Tak jak na wstępie zaznaczyłem, walczymy, aby tych zewnętrznych środków finansowych było jak najwięcej. Jeśli chodzi tylko o rok 2022 to jako Gmina pozyskaliśmy łącznie ze środków zewnętrznych prawie 16 500 000 PLN. To potężny zastrzyk pieniędzy.

 

Z tych środków wspieramy nie tylko inwestycje drogowe, ale również inwestycje z zakresu ochrony środowiska, infrastruktury kulturalnej, sportowej czy też w ramach projektów realizowanych w sołectwach. Wiadomo, że chcielibyśmy, by tych środków, które moglibyśmy przeznaczyć dla naszych mieszkańców było jak najwięcej, ale nie narzekamy i oczywiście podejmujemy niezbędne działania, by pulę środków zewnętrznych powiększać z każdym rokiem. 

 

Istotnym elementem każdych gminnych działań są inwestycje w oświatę. Czy Gmina nie zapomina o naszych najmłodszych członkach społeczności?

 

Zdecydowanie pamiętamy o naszych dzieciach i młodzieży! To z myślą o nich zmodernizowaliśmy pracownię informatyczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach. Udało nam się również przeprowadzić prace remontowo-adaptacyjne czy to w Drużbicach, czy w Szkole Podstawowej w Wadlewie.

 

Dla tych najmłodszych z pociech wyposażyliśmy żłobek w Drużbicach, a także rozbudowaliśmy plac zabaw w Wadlewie.

 

Ale oczywiście nie tylko o same remonty chodzi. Mocno stawiamy również na różnego rodzaju projekty edukacyjne. Staramy się doceniać zaangażowanie uczniów w naukę poprzez stypendia za bardzo dobre wyniki. Podejmujemy również działania w celu zwiększenia poziomu czytelnictwa w naszej gminie poprzez zakup nowości wydawniczych do szkół czy też za pośrednictwem naszej gminnej biblioteki publicznej.

 

Gminna Biblioteka to jak na warunki lokalne prężnie działająca organizacja? Zgodzi się Wójt z nami?

 

Jak najbardziej! Wszyscy mieszkańcy gminy powinni być dumni z działań podejmowanych przez pracowników biblioteki. Widać tam pasję i zaangażowanie. Myślę, że nie wystarczyłoby miejsca, by wymienić wszystkie wydarzenia organizowane przez bibliotekę. Warto jednak wspomnieć o wielu rodzinnych warsztatach, akcji związanej z „Narodowym czytaniem” czy też tej już naszej lokalnej akcji „Ferie z biblioteką”. Dzięki zaangażowaniu pracowników biblioteki nasi najmłodsi mogli udać się w wakacje do Stegny, natomiast seniorzy na Półwysep Helski. 

Jeśli już jesteśmy przy różnego rodzaju wydarzeniach nie możemy zapomnieć o naszym ludowym zespole “Ale Babki”, który udało się wyposażyć w nowe stroje ludowe i który to zespół umilał czas naszym mieszkańcom podczas swoich występów. 

 

Wiemy, że jednym z ważnych zadań należących do gminy jest pomoc potrzebującym?

 

Zdecydowanie tak. Staramy się pomagać wszystkim potrzebującym. Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Pomocy udało się wspomóc dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach na terenie gminy. Za pomocą Gminnego Programu Wspierania Rodziny na naszą pomoc mogą liczyć również rodziny z dziećmi wymagające szczególnej opieki. Staramy się też w miarę możliwości wspierać potrzebujących zasiłkami czy świadczeniami rodzinnymi.

 

Nie wszystko sprowadza się jednak do wsparcia materialnego. Wraz z biblioteką nie zapominamy również o naszych samotnych mieszkańcach, dla których udało się zorganizować Wigilię i w tym szczególnym czasie nie musieli przebywać sami.  

 

Ważnym tematem w ostatnich czasach jest ekologia. Jak wypada tutaj nasza gmina?

 

Dbanie o nasze środowisko naturalne to jeden z naszych priorytetów. To nie jest pusty slogan, ale realne działania. Przede wszystkim staramy się rozszerzyć dostęp do sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacyjnej, by wszyscy mieszkańcy zostali nimi objęci. Jako gmina zapewniamy odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości. W roku 2022 prowadziliśmy program usuwania azbestu, którego pozbyliśmy się ponad 32 tys. ton. Gmina bierze też udział w programie „Czyste powietrze”, w ramach którego w naszej gminie udało się złożyć prawie 200 wniosków na łączną kwotę blisko 1 300 000 PLN.  

Korzystając z okazji to przypomnę również wszystkim, że w Drużbicach-Koloni mieści się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

 

W zakresie działań związanych z ekologią wiele jest jeszcze do zrobienia, ale krok po kroku staramy się wyznaczone cele realizować. Jakby nie było, dbanie o środowisko to nasz wspólne zadanie.

 

Panie Wójcie, wiele miejsc mocno stawia teraz na turystykę. Czy według Pana nasza gmina jest w stanie przyciągnąć turystów?  

 

Oczywiście, że w naszej gminie leży potencjał turystyczny. Serdecznie zachęcam do odwiedzenia naszych stron internetowych, stworzonych specjalnie w celu zachęcania mieszkańców i nie tylko do poznawania uroków naszej gminy. Mam tu na myśli nie tylko stronę Lokalnej Grupy Działania Dolina Rzeki Grabi, ale również naszą zakładkę na gminnej stronie poświęconą zabytkom.

 

Panie Wójcie, kolejny raport o stanie gminy już za rok. Czego Panu życzyć?

 

Przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów i takiej współpracy na linii Wójt –Mieszkańcy czy Wójt – Rada Gminy, jak do tej pory.

Przed nami dalsza konsekwentna praca na rzecz naszych mieszkańców. Będziemy starali się by nasza gmina była jeszcze bardziej przyjazna do życia, ekologiczna, rozwojowa i w pełni wykorzystywała potencjał ludzi, którzy ją tworzą.  

Dla mnie priorytetem pozostaje równomierny rozwój Naszej Gminy. Rozwój, który odczuwają mieszkańcy – od wyremontowanych szkół, w których odbywają się ciekawe zajęcia i spotkania, poprzez odnowione drogi i chodniki, na których jest bezpiecznie, aż po kanalizację. By wszystkimi żyło się w u nas po prostu dobrze i wygodnie.

Zachęcam także do lektury Raportu o stanie gminy – będzie on dostępny na naszej stronie internetowej.

Wójt Gminy Drużbice informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Drużbice.

Jest ono przyznawane jako jednorazowe świadczenie pieniężne.

O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie szkół podstawowych, których średnia ocen na świadectwie wynosi co najmniej 5,30 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych ze średnią ocen powyżej 5,00.
Stypendium przeznaczone jest również dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Termin składania wniosków mija 31 lipca 2023 r.

Załączniki:

UCHWAŁA NR XXXII_343_2018

WNIOSEK o przyznanie stypendium

WNIOSEK o przekazanie stypendium na konto

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Klauzula informacyjna

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230620_raport_raport.png

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Sylwia Stelmach – Piątkowska serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Drużbice za 2022 rok, która odbędzie się na LII Sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2023 roku o godz. 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Wadlewie.

Raport o stanie Gminy Drużbice za 2022 rok

gallery1

12 czerwca 2023 roku, w ogródku przy Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach Kolonii odbył się, zorganizowany przez KGW w Drużbicach pod patronatem Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego, piknik rodzinny promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym pn. „Świeć przykładem w kamizelce”, sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zebranych przywitali Pan Wójt Tomasz Głowacki i Przewodnicząca Rady Gminy Pani Sylwia Stelmach – Piątkowska.

Prelekcję o bezpieczeństwie na drodze przeprowadzili Panowie Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie : mł. asp. Marcin Agata, st. sierż. Piotr Jadtczyk oraz

 1. asp. Marcin Janeczek z Posterunku Policji w Drużbicach.

Panie z KGW w Drużbicach przygotowały przepyszne ciepłe i zimne przekąski, a całość Pikniku uświetnił występ Zespołu Ludowego

Ale Babki.

PAMIĘTAJ!!! Świeć przykładem w kamizelce

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230614_stypendium_stypendium.png

Co to są stypendia? Kto może je dostać? Czy są tylko dla uczniów? Czy trzeba być wybitnie zdolnym?

Jakie stypendium mogę otrzymać?

Zespół Fundacji Dobra Sieć prowadzącej portal MojeStypendium.pl niemal każdego dnia spotyka się

z tymi i podobnymi pytaniami. Odpowiedzi na nie można znaleźć właśnie na portalu

MojeStypendium.pl, który jest największym w Polsce portalem edukacyjnym szerzącym wiedzę o

stypendiach dla uczniów, studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców. Stypendiach za

wyniki w nauce, ale także osiągnięcia artystyczne, sportowe czy działania na rzecz innych. Za

dotychczasowe dokonania oraz na realizację projektów badawczych, artystycznych i społecznych.

Każdego roku na stronie pojawia się ok. 1500 ofert, po które może sięgnąć każdy, kto myśli o

swoim rozwoju. Wśród nich dodawane jest ok. 800 programów stypendialnych, ale na portalu

znaleźć można również rozwojowe staże oraz ciekawe konkursy, szczególnie te naukowe. Ponadto

korzystanie z portalu jest zupełnie bezpłatne i dostępne dla każdego. Oprócz wyszukiwarki ofert,

działania portalu to także dzielenie się wiedzą o systemie stypendialnym – rzetelne artykuły

odpowiadające na pytania o stypendia, zestawienia ofert, badania i publikacje.

Możliwości, które pomagają spełniać marzenia o edukacji, wyjazdach zagranicznych, prowadzeniu

badań naukowych jest całe mnóstwo. A wszystkie te oferty znaleźć można w jednym miejscu -

właśnie na portalu MojeStypendium.pl!

Obszerna baza ofert i wiedzy o stypendiach

Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2009 roku przez Fundację Dobra Sieć. W bazie serwisu

od początku jego istnienia zgromadzonych zostało ponad 16 000 ofert stypendiów, konkursów i staży.

Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją -

m.in. o tym, jak napisać i przygotować wniosek o stypendium czy jak kwestie prawne łączą się z

tematyką stypendiów.

Fundacja regularnie przeprowadza także badania systemu stypendialnego w Polsce. Ostatnią

publikacją, która przedstawia dobre praktyki programów stypendialnych, jest publikacja

Stypendia Przyszłości II. Praktyczny poradnik o programach stypendialnych.Publikacja pokazuje,

że programy stypendialne podążają z duchem czasu, a przede wszystkim skupiają się na swoich

odbiorcach, chcąc wesprzeć ich w dążeniu do swoich celów i odkrywaniu siebie, swoich marzeń i

planów.

Wszystkie publikacje i raporty z badań przeprowadzonych przez zespół portalu Moje Stypendium

udostępniane są za darmo, w ramach misji społecznej Fundacji.

Portal Moje Stypendium jest prowadzony przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską

Fundacją Wolności. Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 roku przez Akademię Rozwoju

Filantropii w Polsce. Początki Fundacji to dwa główne programy: Moje Stypendium i E-wolontariat, które z

czasem dały początek wielu innym działaniom.

Najważniejszym celem Fundacji jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych

technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.

Na portalu mojestypendium.pl znajdują się:

 • bazy aktualnych stypendiów, konkursów i staży (ponad 16 000 informacji z Polski i zagranicy),
 • artykuły o stypendiach,
 • informacje dla organizatorów programów stypendialnych i badania dotyczące systemu stypendiów.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230612_czyste_czyste.png

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Drużbice w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 15 czerwca 2023r. o godz. 19:00 w Sali OSP w Drużbicach, Drużbice 27.

Podczas spotkania omówiony zostanie zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie i wniosek o płatność. Powiemy jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł cie­pła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

 • wymianę źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Przypominamy, iż Gmina Drużbice na mocy porozumienia zawartego
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Pracownicy urzędu udzielają wsparcia w zakresie: udzielania informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku, przygotowania i przekazywania do WFOŚiGW w Łodzi wniosków o dofinansowanie, pomocy przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt mieści się w pokoju nr 6 na piętrze budynku Urzędu Gminy w Drużbicach i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30, wtorek  7.30 – 17.00.

 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (44) 631-10-79 wew. 23.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu
i skorzystania z niniejszego programu.

„CZYSTE POWIETRZE” SPOTKANIE INFORMACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że z dniem 1 czerwca 2023 roku rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu bełchatowskiego (I)", realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.


Projekt zakłada m.in. realizację staży, bonów na zasiedlenie, przyznanie osobom bezrobotnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Nabory w ramach staży oraz bonów na zasiedlenie rozpoczęły się z dniem 1 czerwca br. i trwać będą do wyczerpania limitu środków.


W przypadku dotacji oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nabór rozpoczął się z dniem 1 czerwca br. i trwać będzie do 15 czerwca br. Kolejne nabory będą ogłaszane przez urząd pod warunkiem posiadania środków na ww. cel.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.belchatow.praca.gov.pl oraz w linku https://belchatow.praca.gov.pl/-/21034612-nabor-wnioskow-ze-srodkow-funduszy-europejskich-dla-lodzkiego