b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230725_susza_susza.png

Informujemy, że rolnicy poszkodowani na skutek suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji – „Zgłoś szkodę rolniczą”, dostępną pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign. Wniosek w aplikacji może zostać złożony do 15 października 2023 roku.

Obowiązuje definicja suszy rolniczej oparta na wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych opracowanych przez IUNG-PIB Puławy.

Jeżeli ocena skutków suszy czy innej klęski żywiołowej wyliczona w ww. aplikacji, nie będzie odpowiadać wnioskodawcy, wówczas rolnik będzie można złożyć wniosek do tut. Urzędu o oszacowanie strat przez komisję suszową. Warto jednak pamiętać, że oszacowanie szkód tylko przez komisję, z pominięciem aplikacji suszowej, nie będzie uprawniała do uzyskania pomocy suszowej. Komisja powołana przez Wojewodę dokonuje oszacowania szkód spowodowanych przez suszę nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210716_USC_info.png

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.07.2023 r.  z powodu aktualizacji systemu informatycznego obsługa interesantów w zakresie dowodów osobistych jest niedostępna.
Za utrudnienia przepraszamy.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230712_usc_urzad.png

Szanowni Państwo,

informujemy, że od  dnia 12.07.2023 r. ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności w  następujący sposób:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz.  7.30-14.30

wtorek od 10.00-17.00

gallery1

W sobotę 1 lipca 2023 r., na boisku przy SP w Wadlewie, odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Drużbice.

Klasyfikacja medalowa:

Puchar Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego za musztrę, najlepszy wynik uzyskał:

 OSP Wadlew

Drużyny męskie:

 I OSP "Drużbice I"

 II OSP "Drużbice II"

 III OSP Podstoła

 IV OSP Suchcice

 V OSP Wadlew

 VI OSP Rasy

W drużynach kobiet

 I OSP Drużbice

W drużynach młodzieżowych:

 OSP Drużbice

gallery1

30 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki wraz z Panią Skarbnik Gminy Drużbice Grażyną Niemczyk, podpisał umowę na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania p.n. " Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych".

Na terenie naszej gminy pierwszy etap to miejscowość Zwierzyniec na odcinku drogi długości 0,86 km

Kwota dofinansowania to 80 580 zł

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230711_wies_wies.jpg

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

"Przyjazna wieś" to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności. 

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

  • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
  • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
  • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

  • Kategoria I - Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
  • Kategoria II - Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
  • Kategoria III - Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na temat konkursu:

https://ksow.pl/przyjazna-wies