b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200207_szczepienie_szczepienie2.jpg

W związku z Narodowym Programem Szczepieniem do Urzędu Gminy Drużbice trafiły materiały informacyjne na temat szczepień oraz profilaktyki COVID-19.

W ramach prowadzonych działań strażacy OSP Chynów będą dystrybuować materiały informacyjne na terenie Gminy Drużbice w najbliższych dniach. Strażacy dotrą do każdego domostwa na terenie naszej gminy, aby dostarczyć broszurę informacyjną.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210207_doplaty_doplaty.jpg

ARiMR wypłaca dofinansowanie do zakupu komputerów dla dzieci z rodzin rolniczych. W ciągu zaledwie kilku dni na konta bankowe rolników trafiło blisko 40 milionów złotych.

O wsparcie zakupu sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem
i akcesoriami ubiegało się 39 tysięcy rolników. Wnioski można było składać do
30 grudnia 2020 r. Najwięcej złożono ich w województwach: mazowieckim (6,23 tys. wniosków), lubelskim (5,14 tys. wniosków), małopolskim (4,66 tys. wniosków)
i wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). Łączna kwota dofinansowania, o które występowali rolnicy, wyniosła około 58,4 mln zł. Jeden wnioskodawca może otrzymać 1500 złotych dopłaty.

Chociaż kompletowanie dokumentów przez rolników wciąż trwa, większość wnioskodawców otrzymała już zwrot kosztów zakupu komputera. Do 3 lutego biura powiatowe ARiMR wydały ponad 33 tys. decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę nieco ponad 50 mln zł, z czego na konta ponad 26 tys. rolników Agencja przekazała już blisko 40 mln zł.

Przypominamy, że dofinansowaniem objęty jest sprzęt komputerowy, kupiony pomiędzy 10 grudnia 2020 r., a 31 marca 2021 r. Rolnicy, aby rozliczyć otrzymane wsparcie, muszą dostarczyć do biura powiatowego ARiMR fakturę za zakupiony sprzęt. Mają na to czas do 15 kwietnia.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.15.2021 r. Wójta Gminy Drużbice z dnia 29 stycznia 2021 r. rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.15.2021

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.16.2021 r. Wójta Gminy Drużbice z dnia 29 stycznia 2021 r.  rekrutacja do publicznych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Kryteria naboru określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz:

  • uchwała nr XXX/327/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
  • Uchwała Nr XXXII/346/2018 Rady Gminy Drużbice z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

 

Zarządzenie Nr 0050.16.2021

Uchwała Nr XXX.327.2017

Uchwała Nr XXXII.346.2018

Wójt Gminy Drużbice informuje, że od dnia 06.02.2021r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w Drużbicach Kol. 86 będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00-16.00.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210129_kgw_kgw.jpg

Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań
upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.

W 2020 r. ze wsparcia skorzystało blisko 9,4 tys. kół gospodyń wiejskich, które otrzymały łącznie prawie 32,9 mln zł. Zgodnie z prawem, koła mogły wydać te pieniądze na realizację takich oto zadań:

  • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
  • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.

 

Teraz z dotacji trzeba się rozliczyć. KGW, które mają z tym problem, mogą skorzystać z pomocy „telefonicznego dyżuru księgowej”, który uruchomił Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Fachową poradę można otrzymać pod numerem telefonu 500-562-565 codziennie do najbliższej niedzieli 31 stycznia, w godz. 16.00-18.00.