b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20231005_wybory_wybory.jpg

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Wójt Gminy Drużbice informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. na terenie Gminy Drużbice będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu publicznego realizowanego przez PKS Bełchatów - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp z o o.

Poniżej udostępniamy przebieg dodatkowych tras linii obsługujących dowóz do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów wraz z rozkładem jazdy.

Rozkład jazdy

gallery1

Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki uczestniczył dziś w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać Aldony Plucinskiej w Mzurkach, artystki, pedagoga, etnografa, kustosza Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

 

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230926_kontrola_kontrola.jpg

Wójt Gminy Drużbice informuje, że pracownicy Urzędu Gminy w Drużbicach w najbliższych dniach, tj.: 26-29.09.2023 r., przeprowadzą kontrole nieruchomości w miejscowościach: Rożniatowice, Rawicz-Podlas oraz Rawicz w zakresie wyposażenia posesji w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dowody uiszczania opłat potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2023 poz. 1469), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić bezzwłocznie.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230924_wybory_wybory.jpg

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Wójt Gminy Drużbice informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

Bezpłatny transport przysługuje:
- z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest wyborca,
- z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania,
- z lokalu wyborczego do miejsca, w którym wyborca rozpoczął podróż – tzw. „transport powrotny”.
Wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Drużbicach: do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 15:30
• ustnie – tel. 44 631 10 79 wew. 27;
• pisemnie – Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 77a, 97-403 Drużbice,
• w formie elektronicznej  na  adres skrytki EPUAP: /95h9r8jtr3/SkrytkaESP

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż do 13 października. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 11 października br.), każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Zgłoszenie skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230924_wojsko_wojsko.jpg

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w projekcie „Trenuj z wojskiem - sam i w grupie" – to bezpłatne jednodniowe (8-godzinne) profesjonalne przeszkolenie prowadzone przez wykwalifikowany personel wojskowy w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

IV edycja tej prospołecznej i proobronnej inicjatywy dedykowana jest zarówno dla ochotników indywidualnych, jak i dla większych grup. Mogą to być dowolne środowiska – urzędy, stowarzyszenia, związki, zakłady pracy, firmy, kluby, szkoły itp. Wszyscy będą mile widziani w jednostkach wojskowych biorących udział w programie. Zapraszamy chętnych w wieku od 15 do 65 lat, posiadających polskie obywatelstwo.

Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się  z podstawami:

  • obsługi broni
  • zasad przetrwania
  • walki w bliskim kontakcie
  • pomocy medycznej
  • zachowania podczas alarmu i wielu innych

Na szkolenie można się zgłosić w każdej chwili do jednostki wojskowej, w której wyraża się chęć uczestnictwa w szkoleniu. Wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt. Grupy mogą zgłaszać ich liderzy i opiekunowie.  

21 października 2023 r. szkolenie „Trenuj z Wojskiem - sam i w grupie" odbędzie się w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Łasku.

Dane do kontaktu i rekrutacji na szkolenie organizowane w Łasku:

tel.:   261-554-269; 506-343-734

Organizatorzy zapewniają profesjonalne szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie, ale też świetną atmosferę, sobotnią rozrywkę i przygodę z Wojskiem Polskim.

Zapraszamy do kontaktu i zgłoszeń. Gwarantujemy, że warto!

Więcej informacji pod adresem - https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/rozpoczynamy-czwarta--grupowa-edycje-trenuj-z-wojskiem

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230920_klimat_klimat.png

Nowa perspektywa finansowa funduszy europejskich to kilkadziesiąt milionów euro dla Polski. Z tych pieniędzy mogą korzystać także organizacje społeczne. Dla części województw zostały już ogłoszone nabory w ramach programów regionalnych, dla pozostałych dostępne są harmonogramy naborów. W przedsięwzięciach uwzględniających kwestie środowiskowe można uzyskać bezpłatne wsparcie Sieci Doradców NGO – Fundusze dla Klimatu.

Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy z Fundacją Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tworzymy ogólnopolską sieć ponad 30 doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Ze wsparcia doradczego korzystać mogą lokalne organizacje pozarządowe, a także partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

Doradcy Sieci NGO - Fundusze dla Klimatu wspierają nie tylko informując o dostępnych funduszach europejskich i konkretnych naborach w danych województwach poprzez organizowane spotkania informacyjne, ale także pomagają bezpośrednio przechodząc przez cały proces wsparcia doradczego. Naszej Sieci zależy na budowaniu współpracy i partnerstw pomiędzy lokalnymi samorządami a organizacjami społecznymi, na uwzględnianiu głosu mieszkańców i mieszkanek właśnie przy realizacji tych przedsięwzięć. Organizacje społeczne mogą być niezwykle wartościowym partnerem. Dlatego wspieramy w procesie konsultowania i włączania lokalnych społeczności w planowanie i realizację projektów, które mają być finansowane z funduszy europejskich, a także inspirujemy praktycznymi i ciekawymi rozwiązaniami z zakresu ochrony środowiska.

Dzięki wsparciu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności wsparcie dla społeczności poniżej 50 tys. mieszkańców jest bezpłatne. Zapraszamy osoby, które mają pomysł na realizację przedsięwzięć w swoich społecznościach do kontaktu z doradcami i doradczyniami działającymi w każdym województwie. Szczegółowe informacje oraz kontakty do poszczególnych doradczyń i doradców znajdują się na stronie internetowej www.ofop.eu/funduszedlaklimatu. Zapraszamy do kontaktu!

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230920_koncert_koncert1.png

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego, mam zaszczyt poinformować, że Województwo Łódzkie organizuje cykl bezpłatnych koncertów „Łódzkie Razem – integracja międzypokoleniowa” .

„Łódzkie Razem – Integracja międzypokoleniowa” to nowa propozycja samorządu województwa skierowana do mieszkańców regionu. Do tych, którzy już działają na rzecz Łódzkiego, do tych, którzy korzystają z bogatej oferty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a także do osób, którzy jeszcze jej nie znają. „Łódzkie Razem” to spotkania połączone z koncertami gwiazd. Przed nami trzy pierwsze: w Ozorkowie, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.

Ozorków, 21 września 2023, Hala Sportowa CSRI Wodnik, ul. Traugutta 2, godz. 17

Sieradz, 22 września 2023, Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska 19, godz. 17

Piotrków Trybunalski, 23 września 2023, Miejski Ośrodek Kultury, Al. 3 Maja 12, godz. 17

Udział we wszystkich koncertach jest bezpłatny, wymagana jest jedynie rejestracja za pośrednictwem strony: 

https://elodzkie.pl/ankiety/rejestracja-na-lodzkie-razem/