gallery1

W sobotę 13 maja odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka.

W tym roku w Suchcicach nasi Druhowie w galowych mundurach dumnie reprezentowali swoje jednostki.

Wśród obecnych był Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki, Zastępca Wójta Pani Dorota Augustyniak, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Sylwia Stelmach - Piątkowska, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Bełchatowie mł. bryg. Adam Pstrokoński. Były życzenia oraz podziękowania dla Strażaków za trud, poświęcenie, zaangażowanie oraz wielki dar serca od Wójta Gminy oraz Przewodniczącej Rady  Gminy. Podczas uroczystości został odznaczony Czesław Marusiński. Brązowy Medal Powiatowy za zasługi dla pożarnictwa druh Czesław przyjął z rąk Komendanta PSP Bełchatów Adama Pstrokońskiego oraz Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego.

Życzymy wszystkim Druhom Strażakom wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w tej ciężkiej i niebezpiecznej społecznej służbie.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230512_floriany_floriany.jpg

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:

  • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
  • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
  • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:

I Infrastruktura przestrzeni publicznej

II Ochrona środowiska i ekologia

III Edukacja

IV Sport, rekreacja i turystyka

V Kultura i tradycja

VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

VII Kategoria specjalna

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

  1. Oboźna 1,

00-340 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

Może to Wasza straż zdobędzie prestiżową statuetkę FLORIANA?