Wójt Gminy Drużbice informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Drużbice.

Jest ono przyznawane jako jednorazowe świadczenie pieniężne.

O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie szkół podstawowych, których średnia ocen na świadectwie wynosi co najmniej 5,30 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych ze średnią ocen powyżej 5,00.
Stypendium przeznaczone jest również dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Termin składania wniosków mija 31 lipca 2023 r.

Załączniki:

UCHWAŁA NR XXXII_343_2018

WNIOSEK o przyznanie stypendium

WNIOSEK o przekazanie stypendium na konto

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Klauzula informacyjna

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230620_raport_raport.png

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Sylwia Stelmach – Piątkowska serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Drużbice za 2022 rok, która odbędzie się na LII Sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2023 roku o godz. 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Wadlewie.

Raport o stanie Gminy Drużbice za 2022 rok

gallery1

12 czerwca 2023 roku, w ogródku przy Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach Kolonii odbył się, zorganizowany przez KGW w Drużbicach pod patronatem Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego, piknik rodzinny promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym pn. „Świeć przykładem w kamizelce”, sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zebranych przywitali Pan Wójt Tomasz Głowacki i Przewodnicząca Rady Gminy Pani Sylwia Stelmach – Piątkowska.

Prelekcję o bezpieczeństwie na drodze przeprowadzili Panowie Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie : mł. asp. Marcin Agata, st. sierż. Piotr Jadtczyk oraz

 1. asp. Marcin Janeczek z Posterunku Policji w Drużbicach.

Panie z KGW w Drużbicach przygotowały przepyszne ciepłe i zimne przekąski, a całość Pikniku uświetnił występ Zespołu Ludowego

Ale Babki.

PAMIĘTAJ!!! Świeć przykładem w kamizelce

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230614_stypendium_stypendium.png

Co to są stypendia? Kto może je dostać? Czy są tylko dla uczniów? Czy trzeba być wybitnie zdolnym?

Jakie stypendium mogę otrzymać?

Zespół Fundacji Dobra Sieć prowadzącej portal MojeStypendium.pl niemal każdego dnia spotyka się

z tymi i podobnymi pytaniami. Odpowiedzi na nie można znaleźć właśnie na portalu

MojeStypendium.pl, który jest największym w Polsce portalem edukacyjnym szerzącym wiedzę o

stypendiach dla uczniów, studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców. Stypendiach za

wyniki w nauce, ale także osiągnięcia artystyczne, sportowe czy działania na rzecz innych. Za

dotychczasowe dokonania oraz na realizację projektów badawczych, artystycznych i społecznych.

Każdego roku na stronie pojawia się ok. 1500 ofert, po które może sięgnąć każdy, kto myśli o

swoim rozwoju. Wśród nich dodawane jest ok. 800 programów stypendialnych, ale na portalu

znaleźć można również rozwojowe staże oraz ciekawe konkursy, szczególnie te naukowe. Ponadto

korzystanie z portalu jest zupełnie bezpłatne i dostępne dla każdego. Oprócz wyszukiwarki ofert,

działania portalu to także dzielenie się wiedzą o systemie stypendialnym – rzetelne artykuły

odpowiadające na pytania o stypendia, zestawienia ofert, badania i publikacje.

Możliwości, które pomagają spełniać marzenia o edukacji, wyjazdach zagranicznych, prowadzeniu

badań naukowych jest całe mnóstwo. A wszystkie te oferty znaleźć można w jednym miejscu -

właśnie na portalu MojeStypendium.pl!

Obszerna baza ofert i wiedzy o stypendiach

Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2009 roku przez Fundację Dobra Sieć. W bazie serwisu

od początku jego istnienia zgromadzonych zostało ponad 16 000 ofert stypendiów, konkursów i staży.

Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją -

m.in. o tym, jak napisać i przygotować wniosek o stypendium czy jak kwestie prawne łączą się z

tematyką stypendiów.

Fundacja regularnie przeprowadza także badania systemu stypendialnego w Polsce. Ostatnią

publikacją, która przedstawia dobre praktyki programów stypendialnych, jest publikacja

Stypendia Przyszłości II. Praktyczny poradnik o programach stypendialnych.Publikacja pokazuje,

że programy stypendialne podążają z duchem czasu, a przede wszystkim skupiają się na swoich

odbiorcach, chcąc wesprzeć ich w dążeniu do swoich celów i odkrywaniu siebie, swoich marzeń i

planów.

Wszystkie publikacje i raporty z badań przeprowadzonych przez zespół portalu Moje Stypendium

udostępniane są za darmo, w ramach misji społecznej Fundacji.

Portal Moje Stypendium jest prowadzony przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską

Fundacją Wolności. Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 roku przez Akademię Rozwoju

Filantropii w Polsce. Początki Fundacji to dwa główne programy: Moje Stypendium i E-wolontariat, które z

czasem dały początek wielu innym działaniom.

Najważniejszym celem Fundacji jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych

technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.

Na portalu mojestypendium.pl znajdują się:

 • bazy aktualnych stypendiów, konkursów i staży (ponad 16 000 informacji z Polski i zagranicy),
 • artykuły o stypendiach,
 • informacje dla organizatorów programów stypendialnych i badania dotyczące systemu stypendiów.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230612_czyste_czyste.png

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Drużbice w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 15 czerwca 2023r. o godz. 19:00 w Sali OSP w Drużbicach, Drużbice 27.

Podczas spotkania omówiony zostanie zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie i wniosek o płatność. Powiemy jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł cie­pła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

 • wymianę źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Przypominamy, iż Gmina Drużbice na mocy porozumienia zawartego
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi Punkt Konsultacyjno – Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Pracownicy urzędu udzielają wsparcia w zakresie: udzielania informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku, przygotowania i przekazywania do WFOŚiGW w Łodzi wniosków o dofinansowanie, pomocy przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt mieści się w pokoju nr 6 na piętrze budynku Urzędu Gminy w Drużbicach i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa – piątek 7:30 – 15:30, wtorek  7.30 – 17.00.

 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (44) 631-10-79 wew. 23.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu
i skorzystania z niniejszego programu.

„CZYSTE POWIETRZE” SPOTKANIE INFORMACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że z dniem 1 czerwca 2023 roku rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu bełchatowskiego (I)", realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.


Projekt zakłada m.in. realizację staży, bonów na zasiedlenie, przyznanie osobom bezrobotnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Nabory w ramach staży oraz bonów na zasiedlenie rozpoczęły się z dniem 1 czerwca br. i trwać będą do wyczerpania limitu środków.


W przypadku dotacji oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nabór rozpoczął się z dniem 1 czerwca br. i trwać będzie do 15 czerwca br. Kolejne nabory będą ogłaszane przez urząd pod warunkiem posiadania środków na ww. cel.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.belchatow.praca.gov.pl oraz w linku https://belchatow.praca.gov.pl/-/21034612-nabor-wnioskow-ze-srodkow-funduszy-europejskich-dla-lodzkiego

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230606_pracodawca_pracodawca.jpg

17 kwietnia wystartowała siódma edycja „Pracodawcy Jutra”. Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych. Laureatów tegorocznego konkursu poznamy w październiku.
Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne1 z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Jaki jest cel takich inicjatyw? Mają one pobudzać świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji, rozwoju usług edukacyjnych, które umożliwią nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.
Ważnym aspektem konkursu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Laureaci konkursu to świetny przykład podmiotów, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy, podniesienia kompetencji lub umiejętności adresatów inicjatyw edukacyjnych.
Tegoroczna edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie obejmowała dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.


Zgłoszenia konkursowe


W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub instytucje edukacyjne wspólnie z przedsiębiorcą, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne skierowane do uczniów/studentów, absolwentów szkół wyższych, średnich lub branżowych. Grupą odbiorców tych inicjatyw mogą być także pracownicy, w tym Ci nowo zatrudnieni, a także osoby bezrobotne i poszukujące pracy, w szczególności matki powracające na rynek pracy i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Kolejną grupą stanowią nauczyciele, wykładowcy akademiccy, trenerzy, doradcy oraz przedstawiciele innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej lub nieformalnej, a także emeryci i renciści, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie lub podtrzymanie ich aktywności zawodowej.
Za instytucję edukacyjną uznaje się instytucję działającą na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców (m. in. jednostki prawa oświatowego, uczelnie wyższe czy instytucje edukacji pozaformalnej, np. firmy szkoleniowe). Warunkiem przystąpienia do konkursu instytucji edukacyjnej jest złożenie zgłoszenia wspólnie z przedsiębiorcą. Ponadto przedsiębiorca może zgłosić tylko jeden projekt w ramach danej kategorii konkursowej, czyli maksymalnie dwie inicjatywy. Jest to niezależne od tego czy zgłoszenie będzie samodzielne czy wspólne z instytucją edukacyjną.
Pomysły można zgłaszać w dwóch kategoriach, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy. Są nimi „Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji”.


„Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu:


• pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
• systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
• inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
• rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
• działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.
„Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu:
• współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
• tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
• zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe). Istnieją także warunki formalne dotyczące terminu i miejsca realizacji inicjatyw zgłaszanych do konkurs. O tytuł „Pracodawcy Jutra” mogą się zatem ubiegać te podmioty, które swoje inicjatywy edukacyjne rozpoczęły nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r., a sam projekt był realizowany na terytorium Polski. Dodatkowo, zgłaszana inicjatywa nie mogła być już nagrodzona lub wyróżniona w VI edycji konkursu „Pracodawca Jutra”.


Nagrody i wyróżnienia


W konkursie zostaną wybrani „Pracodawcy Jutra 2023”. Łącznie cztery nagrody główne, w dwóch kategoriach („Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji”) i w ramach każdej kategorii w dwóch segmentach (mikro i mały przedsiębiorca oraz średni duży przedsiębiorca). Ponadto wyróżnieni zostaną laureaci sektorowi. Łącznie w konkursie, poza nagrodami głównymi, przewidziano 17 nagród sektorowych oraz 17 wyróżnień sektorowych.
Laureaci, wybrani przez kapitułę konkursu i kapituły sektorowe, otrzymają możliwość bezterminowego posługiwania się tytułem „Pracodawca Jutra 2023” oraz korzystania z logotypu konkursu na materiałach reklamowych i wizerunkowych. Każdy z wyłonionych zwycięzców ma możliwość promowania zwycięskiej inicjatywy w ramach działań komunikacyjnych i promocyjnych zaplanowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
– „Pracodawca Jutra” to inicjatywa, która pozwala docenić firmy i podmioty, które zwracają szczególną uwagę na rozwój kompetencji i dalszą edukację. Zgodnie z badaniem PARP Bilans Kapitału Ludzkiego aż 83% dorosłych rozwija swoje kompetencje. W dobie idei uczenia się przez całe życie, którą propagujemy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, chcielibyśmy zachęcić firmy do wzięcia udziału w konkursie. Pozwalając rozwijać się swojej kadrze, rozwijamy również własne przedsiębiorstwo. Inwestując w pracownika, pokazujemy mu, jak ważna jest jego praca. To najprostsza odpowiedź na pytanie, dlaczego takie inicjatywy są potrzebne – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zwycięzców konkursu poznamy podczas gali finałowej w październiku 2023 r.


Patronat honorowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.


Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz ze środków budżetu państwa.


Szczegółowe informacje, a także formularz do zgłoszeń konkursowych dostępne są na stronie PARP.