gallery1

30 marca br. w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i rozdanie nagród w konkursie „Wiejska Kiełbasa z Łódzkiego” – edycja II. Konkurs został zorganizowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Celem konkursu było wyłonienie Najlepszego producenta Wiejskiej Kiełbasy. Brane pod uwagę była nie tylko produkcja wędliniarska, ale również promowanie i upowszechnianie tradycyjnych i lokalnych wyrobów. Laureatem konkursu reprezentującego Gminę Drużbice był Pan Tomasz Szczepański. Specjalną nagrodę za udział i promocję gminy wręczył Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki.

Fotografie udostępnione dzięki uprzejmości ŁODR O/ Piotrków Trybunalski.

pszok5.png

Informujemy, że dnia 16 kwietnia 2022 r. Wielka Sobota- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczący się w Drużbice – Kolonia 86 będzie czynny w godzinach od 8:00 do 12:00.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220410_zlobek_rekrutacja.jpg

Gmina Drużbice

ogłasza rekrutację uzupełniającą do projektu

dofinansowanego z Funduszy Europejskich

„Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic”

1.10.2021 – 30.06.2023

 

 

O pierwszeństwie do udziału w projekcie decydować będą kryteria tj.: status osoby długotrwale bezrobotnej, wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, za spełnienie których przyznana zostanie premia punktowa. Przy równej liczbie punktów będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Żłobek czynny będzie w godz. 7.00-17.00. Prowadzone będą zajęcia z rytmiki i języka angielskiego,
a dzieci z nieprawidłowościami mowy objęte zostaną terapią logopedyczną.

Do żłobka przyjęte mogą zostać także dzieci poniżej pierwszego roku życia!

Zgłoszenie następuje poprzez złożenie w Biurze Projektu wypełnionego Formularza zgłoszeniowego lub przesłanie go elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w okresie od 11 kwietnia do 31 maja 2022 r.

Wzór Formularza zgłoszeniowego dostępny jest w Biurze Projektu lub na stronie www.druzbice.pl,

Udział w projekcie jest bezpłatny (z wyjątkiem opłat za wyżywienie).

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu – Urząd Gminy Drużbice, Drużbice 77A, pok. nr 6 lub w Gminnym Żłobku w Drużbach, Drużbice 16.

Karta zgłoszenia dziecka

Klauzula informacyjna

Regulamin projektu _Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic

gallery1

W minioną niedzielę, tj. 3 kwietnia 2022 roku w Kościele pw. Św. Ignacego Layoli w Suchcicach odbyła się uroczysta msza święta upamiętniająca Ofiary Zbrodni Katyńskiej. Na zakończenie nabożeństwa Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki oddał hołd zamordowanym w Katyniu poprzez złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą, która znajduje się w świątyni. Kwiaty złożył również Prezes Centralnego Archiwum Strzeleckiego Pan Józef Wodziński.

82 lata temu w Katyniu NKWD zamordowało polskich jeńców wojennych i więźniów.

Cześć i chwała Ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.55.2022 Wójta Gminy Drużbice z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Wola Rożniatowska zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2022 roku o godz. 17.30 (I termin), o godz. 18.00 (II termin) w Sali OSP w Rożniatowicach odbędzie się Zebranie w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Sołtysa Sołectwa Wola Rożniatowska.

Zarządzenie 0050.55.2022

Fundusze Europejskie

 W ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Drużbice otrzymała dofinansowanie w wysokości
78 780,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów
i tabletów wraz z oprogramowaniami dla 23 dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Celem ogłoszonego jesienią ubiegłego roku programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Wkrótce Gmina Drużbice podpisze umowę z operatorem projektu i przystąpi do prac mających na celu wyłonienie Wykonawcy.

 

 W związku z tym, iż łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na zakup komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich wielokrotnie przekroczyła założoną pierwotnie alokację w wysokości 80 mln zł,  zmieniono § 4 ust. 3 regulaminu, w którym określone zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3500 zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1500 zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2500 zł oraz 1000 zł.

 

Projekt „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.