gallery1

Wakacje na półmetku. Podczas gdy uczniowie wypoczywają w najlepsze, do szkół wkroczyły ekipy remontowe. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drużbicach rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku. W pierwszym etapie, zakres robót obejmuje wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej na parterze i I piętrze oraz w części stolarkę okienną i drzwiową. Etap drugi obejmuje roboty budowlane między innymi: docieplenie ścian z malowaniem zewnętrznym budynku, ocieplenie stropodachu, remont kominów, dach i orynnowanie. Wartość inwestycji to blisko 900 tys. zł.

W Szkole Podstawowej w Rasach z kolei w połowie sierpnia planowany jest remont dachu. Obecnie trwa malowanie korytarza na pierwszym piętrze oraz przygotowanie klasy dla oddziału „0”. Odświeżone zostały również dwie sale lekcyjne dla starszych uczniów.

Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego w sali gimnastycznej w Wadlewie odnowiono parkiet, a w lipcu pomalowano ściany. Odnowiono również oddział przedszkolny- salę do zabaw i sanitariaty.

Dzięki wykonanym pracom remontowym uczniowie naszych szkół wrócą do pięknie odnowionych i pachnących świeżością klas.

Warto podkreślić, że w każdej ze szkół zainstalowano już światłowodową sieć internetową. Zgodnie z planem Ministerstwa Cyfryzacji w nadchodzącym roku szkolnym ma powstać Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, która połączyć ma wszystkie szkoły w kraju w jedną, spójną sieć teleinformatyczną (OSE). Dzięki temu szkoły zyskają dostęp do multimedialnych narzędzi i treści edukacyjnych.

Będą też mogły wprowadzać nowe formy kształcenia. Przedsięwzięcie pozwoli również wyrównać szanse edukacyjne uczniów w całym kraju, zwłaszcza tych zamieszkujących małe miejscowości.