gallery1

Zakończyły się już prace drogowe na odcinku Rawicz – Podlas. Piaszczysta dotąd nawierzchnia została utwardzona tłuczniem, co znacznie wpłynie na komfort jazdy i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Zmodernizowana i oddana do użytku została również droga w Zalesiu, gdzie na ponad kilometrowym odcinku wykonano nawierzchnię w technologii powierzchniowego utrwalenia. Wciąż natomiast trwają prace w miejscowości Pole Sucheckie. Na drodze, która stanowi głównie dojazd do pól, ale również nowo wybudowanych posesji, wykonano już solidną podbudowę z dwóch warstw kruszywa oraz pobocza tłuczniowe na całej długości po obu stronach drogi. Wymieniono również przepust. W najbliższych dniach wykonane zostanie utrwalenie emulsją asfaltową i grysami. Inwestycja ta pochłonie blisko 360 tys. zł, z czego 78 tys zł Gmina pozyskała z budżetu Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z podpisaną umową zakończyły się również prace związane z układaniem kostki brukowej wokół bloku w Bukowiu Dolnym.