gallery1

Wakacje to czas intensywnych prac drogowych i remontów. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy na terenie Gminy Drużbice zaplanowano szereg inwestycji związanych z poprawą infrastruktury drogowej. Dokonano odbioru zmodernizowanych dróg w miejscowościach Teresin i Drużbice – Kolonia, gdzie wyłożony został tłuczeń.

Drogowców wciąż spotkać można w Gręboszowie I. Na ponad kilometrowym odcinku drogi zaplanowano podwójne powierzchniowe utrwalenie, z dodatkowym wzmocnieniem odcinka 150 metrów trzecią warstwą emulsji asfaltowej. Także w Gręboszowie I na pewnym odcinku drogi dojazdowej do pól, po jej wcześniejszym wytyczeniu geodezyjnym, zostanie rozłożony tłuczeń. Ponadto w Gręboszowie II - asfaltem na zimno- zostaną uzupełnione ubytki i wykruszenia nawierzchni.

W technologii powierzchniowego utrwalenia wykonywane są obecnie drogi wewnętrzne w Wadlewie, w okolicach szkoły i boiska oraz droga w Zalesiu. Drogowców spotkać można także na drodze Rawicz-Podlas - gdzie trwają prace związane z utwardzaniem nawierzchni tłuczniem. W Bukowiu Dolnym natomiast trwają prace związane z układaniem kostki betonowej wokół bloków mieszkalnych (II etap).

Warto podkreślić, że pracownicy Referatu Remontowo-Technicznego na bieżąco wykonują prace na drogach gminnych, m.in.: we Wrzosach, Kępie i Gadkach.

W najbliższym czasie planowana jest także przebudowa drogi Podstoła - Zabiełłów – etap II. Koszt tej inwestycji to niespełna 200 tys. zł. Przebudowana zostanie również droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Pole Sucheckie. Gmina na sfinansowanie tego zadania zamierza przeznaczyć blisko 360 tys zł. 78 tys.zł pozyskano z budżetu Województwa Łódzkiego.