gallery1

Siłownie zewnętrzne, boiska i place zabaw – w czasie wakacji na terenie Gminy Drużbice przybędzie wiele miejsc rekreacji dla mieszkańców. Dzieci już mogą korzystać z nowego, wielofunkcyjnego zestawu zabawowego, który znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej w Rasach. Pieniądze na jego zakup - blisko 10 tys. zł - pochodzą z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach pilotażowego konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”.

Nowy plac zabaw z siłownią zewnętrzną i boiskiem do siatkówki powstanie także w Suchciach, przy budynku po byłej szkole, w którym obecnie funkcjonuje punkt przedszkolny. W najbliższym czasie zabawki dla dzieci staną również w Stokach- pieniądze na ten cel częściowo zabezpieczono w ramach funduszu sołeckiego. Dzięki tzw. grantom sołeckim pozyskanym w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, we Wdowinie powstaną boiska do piłki nożnej i siatkowej - kwota dofinansowania to ponad 4600 zł. Blisko 3 tys. zł z kolei na zagospodarowanie terenów zielonych przy Świetlicy Wiejskiej oraz zakup huśtawki trafi do sołectwa Hucisko. Umowy na obie dotacje Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska podpisała już w czerwcu.

Do końca wakacji w Teresinie, Bukowiu Dolnym i Wadlewie powstaną natomiast siłownie zewnętrzne. Gmina Drużbice pozyskała na ten cel pół miliona złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grup Działania „Dolina rzeki Grabi”.

W ramach tego samego projektu w Wadlewie, do końca sierpnia, wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną. Prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Z budżetu powiatu bełchatowskiego Gmina pozyskała również dotację na budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w Wadlewie.