13 czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Drużbicach odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omówiono tematy związane ze stanem bezpieczeństwa i oceną zagrożeń na terenie Gminy Drużbice. Z danych przedstawionych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wynika, że siły i środki którymi OSP aktualnie dysponują są wystarczające, by zabezpieczyć potrzeby mieszkańców naszej gminy na wypadek zdarzeń kryzysowych. Podczas spotkania poruszono również kwestię alarmowania i udoskonalenia systemów ostrzegania mieszkańców w przypadku zagrożeń. Pomóc ma w tym Mobilny System Informacji Gminy Drużbice, dzięki któremu mieszkańcy bezpłatnie za pośrednictwem: sms, e-mail lub aplikacji mogą otrzymywać powiadomienia dotyczące między innymi zagrożeń pogodowych. Aplikację BLISKO można pobrać na telefony typu smartfon. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zajął się również tematem zapewnienia bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji dzieci i młodzieży. W najbliższych dniach w każdej ze szkół na terenie gminy Drużbice odbędą się w tym zakresie prelekcje z udziałem policji i straży pożarnej.