Podpisanie umowy

79 tys. zł - tyle Gmina Drużbice pozyskała z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości). Pieniądze będą przeznaczone na specjalistyczny sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, według zapotrzebowania jednostek. Umowę Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska podpisała w piątek 8 czerwca w siedzibie Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Mikołaj Pawlak.