Dzień Samorządowca

Z okazji Dnia Samorządowca, obchodzonego 27 maja, składam serdeczne życzenia i podziękowania pracownikom urzędów. Doceniam Wasz trud włożony w rozwój Małych Ojczyzny oraz krzewienie idei samorządności wśród mieszkańców. Życzę pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, codziennego spełniania się w misji służenia ludziom oraz wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami a społeczna akceptacja będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Drużbice

Bożena Zielińska