W imieniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i Spółki Sam-Rol zapraszam ROLNIKÓW na szkolenie, które to odbędzie się w dniu 05.06.2018 roku w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego tzw. „szkolenie chemizacyjne” w sali Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach o godz. 9.00.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o ochronie roślin i zasadami wzajemnej zgodności osoba wykonująca zabiegi ochrony roślin za pomocą środków ochrony roślin musi posiadać specjalistyczną wiedzę potwierdzoną zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, które to zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia chemizacyjnego.

Uwaga! W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 692-467-000.

(wpłata na kursie).

Liczba miejsc ograniczona.

Radny Gminy Drużbice

Piotr Kociołek