gallery1

Zakończyły się prace związane z wymianą dachu na remizie OSP w Chynowie. Pieniądze na ten cel - 45 tys. zł w formie dotacji - przekazała strażakom Gmina Drużbice. Obecnie przygotowujemy się również do przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania remizy OSP w Drużbicach, gdzie funkcjonować będzie świetlica wiejska. Na ten cel w tegorocznym budżecie zabezpieczono pół miliona złotych. Przetarg na wykonanie I etapu inwestycji (stan surowy zamknięty) został już ogłoszony.