Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa zachęca Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym pn. „ Bitwa regionów”.

Pierwszy etap eliminacyjny w danym województwie ma za zadanie wyłonić 3 KGW z regionu, które przedstawią swoją potrawę regionalną. Zgłoszenia będzie można składać w miesiącach maj – lipiec (pierwsza dekada) do właściwego Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa. Komisja konkursowa wybierze 3 zespoły KGW, które będą reprezentować region w finale ogólnopolskim. Drugi etap odbędzie się w Bydgoszczy. Gospodynie przygotują regionalne dania główne i zaprezentują je przed profesjonalnym jury.

Z uwagi na fakt, iż konkurs nie został jeszcze ogłoszony prosimy przedstawicieli zainteresowanych Kół Gospodyń Wiejskich ewentualnym udziałem o kontakt z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Łodzi pod nr telefonu 42 636-53-26 w 20.