Konstytucja 3 Maja

Pierwsza w Europie, druga na świecie - Konstytucja 3 maja z 1791 roku została uchwalona po to, by ograniczyć demokrację szlachecką i dać podwaliny pod późniejszą odbudowę Polski. Jej przyjęcie było próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, czego dalszą konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne rozbiory.

Autorami Ustawy Rządowej byli : król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

Konstytucja 3 maja 1791 r. dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Wprowadziła między innymi podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także wolność wyznania. Na mocy ustawy Polska stała się monarchią parlamentarną.