gallery1

W ubiegłą sobotę w budynku po byłej szkole podstawowej w Suchcicach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP. W zjeździe uczestniczyli delegaci oraz druhowie z poszczególnych jednostek straży. Zebranie miało charakter sprawozdawczy: podsumowano działalność jednostek OSP w minionym roku i przedstawiono plan działań na nowy 2018 r.

Podczas posiedzenia udzielone zostało także absolutorium zarządowi, omówiono gminne uroczystości obchodów Dnia Strażaka oraz Zawody Sportowo – Pożarnicze. Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie spraw bieżących i działalności w jednostkach OSP na terenie naszej gminy.