gallery1

16 marca 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się finał konkursu ,,Zawody przyszłości”. Wśród drużyn zakwalifikowanych do tego etapu znaleźli się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach.

Zadaniem poszczególnych grup było przedstawienie specyfiki wybranego zawodu w formie wymyślonej historii, która będzie spójna z wykonaną na półfinał prezentacją multimedialną. Ocenie jury podlegały zarówno walory artystyczne jak i zawartość merytoryczna obu wizualizacji.

W efekcie końcowym drużyna rolników w składzie: Karolina Sadurska, Blanka Górna i Krystian Olejnik zajęła I miejsce a drużyna fryzjerów z: Dominikiem Maksalonem, Szymonem Grzejszczakiem i Sewerynem Sakierskim II miejsce w Ogólnołódzkim Konkursie "ZAWODY PRZYSZŁOŚCI 2018".

Gratulujemy uczniom inwencji twórczej i sukcesu, a Pani Izabeli Bechcińskiej – opiekunce grup – zdolnych uczniów.