gallery1

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Podstole miały podwójną okazję do świętowania. W ubiegłą sobotę odbył się Dzień Kobiet połączony z uroczystością jubileuszową Pani Grażyny Grąckiej, która świętowała 35- lecie przewodniczenia Kołu.

Do Podstoły przybyły delegacje KGW z naszej gminy oraz zaproszeni goście, wśród nich Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska, Radny Gminy Drużbice Pan Piotr Kociołek z żoną oraz Przewodniczący Kółek Rolniczych w Grabicy Pan Stanisław Maciaszczyk.

Uroczystość rozpoczęła Przewodnicząca Pani Grażyna Grącka witając wszystkich przybyłych. Wójt Gminy złożyła na ręce Przewodniczącej kwiaty oraz list gratulacyjny będący podziękowaniem, a wszystkim Paniom z KGW za zaangażowanie, współpracę oraz podtrzymywanie kultury i tradycji polskiej wsi.

Każdy z zaproszonych gości mógł obejrzeć i wpisać się do kroniki prowadzonej przez Koło oraz skosztować pysznych potraw przygotowanych przez organizatorki.

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Podstole rozpoczęła się w 1969 roku i z małymi przerwami trwa do dziś. Pierwszą przewodniczącą i zarówno założycielką była Józefa Śliwińska, która sprawowała tę funkcję do 1979 r. Kolejne cztery lata przewodniczyła Zofia Kudra. Od roku 1983 do dnia dzisiejszego przewodniczącą KGW jest pani Grażyna Grącka. Obecnie koło liczy 17 członkiń. Przez wszystkie lata działalności brało i nadal bierze udział w wielu imprezach regionalnych oraz ogólnopolskich prezentując swoje talenty artystyczne, kulinarne i kulturalne.

Pani Grażyna Grącka zapytana o różnicę w prowadzeniu Koła na początku objęcia stanowiska, a obecnie odpowiada: Na pewno są różnice, chociażby w dostępie do dóbr, natomiast jeżeli lubi się swoją pracę, to nie patrzy się przez pryzmat tego jak było kiedyś, a jak jest teraz. Zasadniczą różnicą jest na pewno to, że kiedyś przewodniczyłam doświadczonym paniom, natomiast teraz w głównej mierze są to młode kobiety, z którymi chciałabym nadal współpracować. Mają wiele pomysłów, są otwarte i chętne do działania. Czasami przeszkadzają mi wymagania formalne, którym musimy sprostać w dzisiejszych czasach i  mam wrażenie, że to w jakimś stopniu ogranicza nasze plany, ale nigdy się nie poddajmy. Działałyśmy, działamy i będziemy działać!

Za Panią już 35 lat aktywnej działalności na rzecz Koła i lokalnej społeczności. O czym Pani marzy na kolejne lata?

Przede wszystkim nie ustępować w tym co wspólnie robimy. Chociaż mam jedno marzenie... chciałabym, aby w każdej miejscowość naszej gminy zawiązały się Koła Gospodyń Wiejskich. Może kiedyś się spełni :)

Dziękuję za aktywną działalność i wytrwałą pracę w kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców naszej Gminy. Wraz z podziękowaniem składam serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także dalszej satysfakcjonującej pracy na rzecz społeczności lokalnej – Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska.