gallery1

Na co dzień zajmują się spawami swoich lokalnych społeczności. Są najbliżej mieszkańców i codziennie starają się rozwiązywać ich problemy. Funkcja sołtysa, o której mowa, ma wielowiekową tradycję i coroczne święto obchodzone 11 marca.

W naszej Gminie 12 marca odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa, na które przybyli (prawie) wszyscy Sołtysi z naszej gminy. Święto było doskonałą okazją do wyrażania szacunki, a także podziękowania za Ich ciężką pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności. W naszej gminie mamy aż 31 sołtysów, którzy każdego dnia próbują zmierzyć się z problemami wsi i jej mieszkańców – mówiła Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska.

Podczas uroczystości wręczone zostały symboliczne statuetki oraz listy gratulacyjne. Spotkanie było okazją do rozmów, dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Ogólnopolski Dzień Sołtysa jest okazją do corocznego pielęgnowania tradycji spotkań gospodarzy wsi w naszej gminie.