gallery1

Wójt Gminy Drużbice Bożena Zielińska informuje o uruchomieniu programu „KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego.

Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu. Wśród nich znajdują się instytucje kultury m. in. Teatr Wielki w Łodzi, Filharmonia Łódzka, kina – Charlie z Łodzi oraz kompleks basenów PGK „Termy Uniejów” i wiele innych.
 • Karta wydawana jest bezpłatnie.
 • Karta jest bezterminowa.
  • Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

   • Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel.: 42 203 48 78 Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00
   • Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych
   • Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku
   • Odbioru karty może dokonać Wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości
   • Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony: www.rcps-lodz.pl (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.