gallery1

Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Drużbic, Chynowa, Podstoły, Rożniatowic i Suchcic wraz z Sekretarzem i Skarbnikiem Gminy Drużbice 10 grudnia br. reprezentowali naszą gminę na XIV Dniach Pielgrzyma w Hebdowie.

Uroczystość organizowana jest na pamiątkę przekazania Sanktuarium w Hebdowie relikwii św. Jana Pawła II (piuski papieskiej i różańca).

Mszy św. przewodniczył Ksiądz Infułat Jerzy Bryła, który wraz z mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi modlił się o pomyślności dla naszej Ojczyzny i pokój na świecie.

Przypomnijmy, że od 2009 roku Gminy Nowe Brzesko i Drużbice to Gminy Partnerskie. Od wielu lat delegacje obu gmin spotykają się na Dniach Pielgrzyma, Dniu Strażaka czy Dożynkach.