gallery1

Projekt „Działajmy razem” był realizowany przez Stowarzyszenie „Nasza Wieś” oraz grupę nieformalną „Aktywne Kobiety” od lipca do października tego roku i sfinansowano został ze środków „Grant na lepszy start” 2017 współfinansowanego ze środków Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środków Gminy Drużbice”.

Realizacja Projektu zakładała zwiększenie aktywności fizycznej i integracji mieszkańców sołectw: Rasy, Bukowie Górne, Kącik i Teresin oraz wzbogacenie terenu przy szkole w urządzenie do rekreacji ruchowej dzieciaków – huśtawki podwójnej. Projekt ten to szereg działań aktywizujących mieszkańców, m. in.: przygotowanie terenu pod plac zabaw, obsadzenie go wieloletnimi roślinami, zakup huśtawki, zorganizowanie imprezy integrującej społeczność lokalną.

Zakończeniem realizacji Projektu był Turniej Rodzinny dla Rodziców i uczniów klasy I, który zorganizowany został w dniu 13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rasach. Rodzice wraz ze swoimi pociechami wzięli udział w szeregu gier i zabaw ze współzawodnictwem, w których dzieciaki pokonały rodziców. Zwycięzcy otrzymali drobne upominki.

Realizator Projektu: Agnieszka Wdowiak, Monika Ławińska, Anna Topolska