gallery1

Kolejnym laureatem konkursu w ramach „Programu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych Mieszkańców Gminy Drużbice” są Miłośnicy Teatru, którzy zorganizowali wyjazd do teatru na spektakl Gabrieli Zapolskiej „Ich Czworo”. Na sztukę pojechało aż 57 osób – większość powyżej 55. roku życia, dla których dostęp do wydarzeń kulturalnych jest znacznie ograniczony.

Podsumowaniem projektu było spotkanie integracyjne wraz z poczęstunkiem, podczas którego omówiono wrażenia po obejrzeniu spektaklu i przedyskutowano pomysły na kolejne inicjatywy.

Należy podkreślić, że większość z uczestników projektu to aktywni działacze Klubu seniora oraz uniwersytetu Trzeciego Wieku. Osoby te chętnie podejmują różnego rodzaju inicjatywy związane z krzewieniem kultury. Uczestniczą w warsztatach rękodzieła, decoupage, wikliny papierowej itp. Z duża radością i zaangażowaniem przekazują swoje umiejętności młodszemu pokoleniu.

Dzięki programowi powstałemu dzięki współpracy Gminy Drużbice i Centrum OPUS, grupa mogła zwiększyć dostęp do kultury, z którą jak podkreślają uczestnicy projektu „jak najczęściej chcieliby obcować”.