wodomierz

Gmina Drużbice rozpoczyna proces wdrażania radiowego systemu odczytu wodomierzy. Tego typu rozwiązanie będzie stanowiło ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Pomiaru licznika można będzie dokonać w dowolnej chwili z odległości kilkudziesięciu metrów bez konieczności  wejścia na teren nieruchomości.

Aktualnie Gmina planuje wymianę i montaż 130 urządzeń. Szanując czas mieszkańców, wodomierze instalujemy w tych miejscach, w których inkasenci mają utrudniony dostęp. W przyszłości sukcesywnie będziemy wymieniać kolejne, ponieważ docelowo planujemy objąć systemem cały obszar Gminy – podkreśla Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska.

Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Technologia polega na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Dzięki temu pracownicy Referatu Remontowo - Technicznego nie będą musieli już wchodzić do mieszkań i domów, aby odczytać stan licznika, ponieważ mogą pobrać dane z odległości do 300 metrów. Wystarczy, że podjadą w okolice posesji i zdalnie dokonają poboru danych. Tym samym system ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty.