gallery1

Kolejny projekt w ramach „Programu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych Mieszkańców Gminy Drużbice” doczekał się realizacji. Tym razem „Drużbiczanie Gminy promowanie” postanowiło zwiększyć aktywność i integrację lokalnej społeczności organizując wspólne grillowanie. Oczywiście na nowym grillu gazowym zakupionym w ramach projektu. Realizacja całego projektu obejmowała także zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach (wyrównanie terenu, posianie trawy, zakup nasadzeń i posadzenie roślinności), a także zakup ławek i zamontowanie oświetlenia w altanie.

Międzypokoleniowe spotkanie, które odbyło się 21 października połączone zostało z warsztatami kulinarnymi na świeżym powietrzu, na którym omówiono również pomysły na kolejne inicjatywy, które mogłyby być realizowane na nowo zagospodarowanym terenie.

Były tańce, poczęstunek i wspaniała okazja do integracji!

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa wizerunku i estetyki centrum naszej gminy i przede wszystkim stworzone zostanie miejsce do aktywnego wypoczynku rodzin. Mam nadzieję, że ciekawe pomysły mieszkańców znajdą odzwierciedlenie w kolejnych projektach. – mówiła Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska, która wraz z Radnym Panem Mariuszem Raszdorfem uczestniczyła w spotkaniu.