gallery1

22 września w Suchcicach odbyło się ZAKOŃCZENIE LATA W GMINIE DRUŻBICE. Głównym punktem spotkania było uroczyste otwarcie wystawy instrumentów muzycznych „Świat Muzyki”.

Wszystkich przybyłych na uroczystość powitała muzyka… Orkiestra „Suchcice i Okolice” zaprezentowała tradycyjne utwory, jak również nowości w ciekawych aranżacjach. Wcześniej głos zabrała Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska. Przedstawiła losy szkoły, która po likwidacji była w złym stanie technicznym. Dziś, dzięki staraniom władz Gminy i dofinansowaniom, które udało się uzyskać, możemy cieszyć się wyremontowanym budynkiem, który codziennie służy mieszkańcom. Następnie Pani Wójt omówiła każde pomieszczenie: Klub Seniora, salę prób orkiestry, przedszkole, pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych oraz nową salę, w której znalazły się historyczne egzemplarze instrumentów.

Po wystąpieniu gospodarza gminy poświęcenia wystawy dokonał proboszcz parafii w Suchcicach ks. Kazimierz Urbaniak. Z kolei Pan Ryszard Cieślak przybliżył zebranym historię powstania orkiestry i tak wspaniałych, bezcennych zbiorów instrumentów muzycznych. Na wystawie prezentowanych jest kilkadziesiąt instrumentów nawet z XIX wieku.

Salę wystawową opanowała muzyka i radość ze wspólnego spotkania. Goście podczas rozmów mogli spróbować potraw, które przygotowały panie z sołectwa Stefanów i posłuchać ludowych przyśpiewek w wykonaniu „Ale Babek”.

Organizatorem wydarzenia była Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach.