gallery1

Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska została odznaczona prestiżową statuetką podczas Święta Budowlanych w Bełchatowie.

Organizatorzy, czyli Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Łodzi, nagradzają najlepsze samorządy, które stosują innowacyjne rozwiązania w zakresie inwestycji. Nagrodę przyznano w oparciu o analizę dotychczasowych osiągnięć oraz nowatorskiego podejścia do wykonywanych zadań inwestycyjnych.