gallery1

W sobotę, 3 czerwca w Gimnazjum w Rasach odbył się Piknik Rodzinny z okazji jubileuszu 15 – lecia Spółdzielni Uczniowskiej „Kramik”.

W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska, Dyrektor ZSP w Drużbicach Pani Iza Zatorska, Dyrektor Gimnazjum Pani Anna Pilniak, Opiekun Spółdzielni Pani Beata Danielczyk, nauczyciele, rodzice oraz społeczność uczniowska.

Obecni na sali goście mogli usłyszeć krótką historię działalności uczniowskiego ruchu spółdzielczego przedstawioną w postaci prezentacji multimedialnej. Wójt Gminy Drużbice podziwiała członków za efektowne i efektywne promowanie działań spółdzielni oraz ogromne zaangażowanie opiekunów i dyrekcji w pracę tej organizacji szkolnej. Wręczyła jubilatom prezent, który pomoże w kontynuowaniu ekologicznych przedsięwzięć.

Uroczystość była także okazją do podsumowania konkursów zorganizowanych przez „Kramik” dla uczniów gimnazjum. Dopełnieniem uroczystości był występ członków spółdzielni, którzy specjalnie na tę okoliczność przygotowali program artystyczny pokazujący istotę więzi rodzinnych.

Po części oficjalnej wszyscy udali się na piknik, któremu towarzyszyło wiele atrakcji: loteria fantowa, spotkanie z trenerami fitness, malowanie twarzy, zawody sportowe, familiada, a także możliwość bezpłatnego zbadania wzroku. Wydarzenie uatrakcyjniła symulacja pomocy udzielanej podczas wypadku w wykonaniu OSP w Drużbicach oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Oprócz duchowych przyjemności, było również coś dla ciała: kiełbaski z grilla i poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Zapał i zaangażowanie młodzieży w spółdzielcze dzieło pozwala z optymizmem i nadzieją patrzeć w przyszłość na kolejne jubileusze.

Działalność Spółdzielni Uczniowskiej „Kramik”

Spółdzielnia działa od 2001 roku. Jej pierwszym opiekunem był pan Jan Karol Kozłowski, o od 2008 r. jest pani Beata Danielczyk. Z czasem zakres pracy spółdzielców w szkole zaczął się sukcesywnie zmieniać i zwiększać. Początkowe zmiany dotyczyły wyeliminowania niektórych produktów ze sprzedaży i wprowadzenia „tych mniej szkodliwych”. Było ciężko, ale uczniowie przyzwyczaili się do nowych, mniej kalorycznych produktów. Zakres pracy spółdzielni jest niezwykle szeroki. Członkowie dbają o czystość terenu wokół szkoły, biorą udział w zbiórkach odpadów wtórnych, makulatury, puszek aluminiowych czy baterii. Zbierają również zakrętki, które są przekazywane fundacjom pomagającym ludziom chorym. Czynnie biorą udział w wolontariacie na rzecz schroniska dla zwierząt. Realizują wiele projektów, angażują się w działalność społeczną, uczestniczą w wolontariacie, konkursach, olimpiadach, wspierają szkołę. Warto podkreślić, że w listopadzie 2016 r. Spółdzielnia zajęła II miejsce w konkursie na szczeblu krajowym na „Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej w roku szkolnym 2015/2016”.

Zajęcie II miejsca w kraju, wśród prężnie działających spółdzielni uczniowskich w południowej Polsce jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Ponadto jest to znacząca promocja naszej niewielkiej szkoły i miejscowości wśród innych szkół w kraju – podkreśla Prezes Spółdzielni Uczniowskich.