gallery1

Piękny jubileusz 100-lecia powstania, obchodziła 7 maja br. Ochotnicza Straż Pożarna w Wadlewie Z tej okazji zorganizowano w Wadlewie uroczystości, które połączone były z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka oraz odpustem w tutejszej parafii. Okazja do świętowania była zatem potrójna.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 Mszą Świętą w intencji Strażaków w Kościele pw. św. Floriana w Wadlewie koncelebrowaną przez pierwszego Proboszcza parafii – Księdza Jerzego Grodzkiego oraz obecnego – Księdza Bogusława Karbownika. Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie orkiestry „Suchcice i okolice” udali się w kierunku boiska w Wadlewie, gdzie odbyła się kolejna część wydarzenia – uroczysty apel.

We wspólnym celebrowaniu tego wydarzenia uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni Goście oraz mieszkańcy Gminy. Podniosłą atmosferę i wyjątkowo uroczysty charakter nadała obecność licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu.

Swoją obecnością zaszczycili nas również: Wiceprezes ZW ZOSP RP w Łodzi Tadeusz Karcz, Prezes ZP ZOSP RP w Bełchatowie dh Stanisław Krasoń, Senator Wiesław Dobkowski, Poseł na Sejm Dariusz Kubiak, Starosta Powiatu Bełchatowskiego Waldemar Wyczachowski oraz Wójt Gminy Drużbice a zarazem druh Bożena Zielińska.

Kolejnym punktem programu było poświęcenie nowego sztandaru dla OSP Wadlew. Akt ufundowania odczytała Wójt Gminy Drużbice Pani Bożena Zielińska, a następnie wbito w drzewce sztandaru gwoździe ozdobne i złożono podpisy w kronice. Nowy sztandar prezentował się pięknie i dumnie powiewał na wietrze.

Jubileusz był również doskonałą okazją, aby uhonorować medalami i odznaczeniami wszystkich zasłużonych dla jednostek – również samej OSP w Wadlewie, za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydarzenie zakończył honorowy przejazd wozów strażackich oraz uroczysta defilada wszystkich pododdziałów, które przemaszerowały na plac przed Świetlicę Wiejską. Tam, z okazji jubileuszu, poświęcono rzeźbę świętego Floriana – patrona Strażaków, którą w podziękowaniu za ofiarną służbę i poświęcenie ofiarowała Strażakom Bożena Zielińska – jako mieszkanka Wadlewa.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się poczęstunek dla Strażaków i zaproszonych Gości oraz piknik i zabawa taneczna dla wszystkich przybyłych na uroczystość. Mimo niesprzyjającej pogody wszyscy bawili się doskonale.

Jubileusz 100-lecia OSP w Wadlewie to doskonała okazja, aby wyrazić wdzięczność naszym Druhom, którzy niejednokrotnie narażają swoje życie dla ratowania naszej lokalnej społeczności. Strażacy bardzo aktywnie uczestniczą w życiu społecznym naszej gminy – możemy Ich spotkać, i podczas akcji, i przy Grobie Pańskim w Wielkanoc, a także w  czasie uroczystości państwowych i kościelnych. Życzę naszym Strażakom, aby nadal, tak jak to było 100 lat temu, zwarte były ich szeregi w realizacji planów, a św. Florian czuwał nad ich bezpieczeństwem. Dziękuję za bezinteresowną i szlachetną służbę dla dobra naszej lokalnej społeczności. – Wójt Gminy Drużbice Bożena Zielińska