gallery1

1811 nowych opraw ledowych zastąpi stare lampy.

   4 maja 2023 r.  Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki podpisał umowę z firmą EL-MOT Usługi Elektryczne Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Piotra Znojek - członka zarządu. Wydarzenie to zaszczyciły swoją obecnością Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pani Małgorzata Janowska i Radna Powiatu Bełchatowskiego Pani Małgorzata Filipek.

  Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość inwestycji to 1 200 455,40 zł. Kwota dofinansowania to 1 080 409,86 zł.