Informujemy, że od 1 lutego 2023 r. Mieszkańcy Gminy Drużbice  będą mogli składać wnioski na zakup preferencyjny  paliwa stałego dla gospodarstw domowych w okresie od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski można pobrać:

  1. na stronie internetowej Urzędu Gminy Drużbice www.druzbice.pl 
  2. w budynku Urzędu Gminy, Drużbice 77a, pok. nr 6

Wypełniony dokument należy złożyć w terminie do 15 lutego 2023 r.:

  1. na piśmie –  w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77a w pok. nr 6 lub
  2. w wersji elektronicznej – za pomocą środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r poz.344.  za pomocą skrzynki ePUAP lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wniosek o zakup opatruje się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym[1]
    W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem maila bez opatrzenia stosownym podpisem wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

            Gmina Drużbice przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) na podstawie Ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r., poz. 2236), która weszła w życie dnia 3 listopada 2022 r.

Obecnie Mieszkańcy Gminy mają możliwość wnioskować o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia 2023 r. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w poprzednim roku powiększa limit 1500 kg przypadający na rok 2023 r.

Zakupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego i spełnia następujące warunki :

Więcej informacji na temat zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych znajdą Państwo pod linkiem:

[1] Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Podpis osobisty wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Podpis osobisty może służyć m.in. do podpisu dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu.

 

 

WNIOSEK o preferencyjny zakup paliwa II (plik PDF)

WNIOSEK o preferencyjny zakup paliwa II (plik DOC)