gallery1

 
 Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą.
Nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego.
Nie cieszy się z niesprawiedliwości
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje (...)
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.
 
1 List do Koryntian 13:4-8
 
 
W dniu wczorajszym w świetlicy wiejskiej w Drużbicach-Kolonii Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki w asyście Przewodniczącej Rady Gminy Drużbice Pani Sylwii Stelmach-Piątkowskiej oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Anity Śmigielskiej w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście wręczył dziesięciu małżeństwom z terenu naszej gminy Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie mogą być odznaczeni małżonkowie, którzy przeżyli co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 
Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne i drobne upominki. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu. Uroczystość uświetnił swoją obecnością i pięknym występem Zespół Ludowy "Ale Babki", za co z góry serdecznie dziękujemy
Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego świętowali:
 
1. Państwo Krystyna i Antoni Sadurscy
2. Państwo Krystyna i Andrzej Sokołowscy
3. Państwo Alicja i Grzegorz Tokarczykowie
4. Państwo Zofia i Stanisław Kosmala
5. Państwo Krystyna i Kazimierz Kostrzewa
6. Państwo Janina i Marek Kucharscy
7. Państwo Barbara i Krzysztof Zawiasa
8. Państwo Krystyna i Władysław Kaszewscy
9. Państwo Maria i Edward Komuńscy
10. Państwo Grażyna i Wojciech Gajdowie
 
W zaszczytnym gronie Dostojnych Jubilatów znalazło się również małżeństwo z 70 letnim stażem pożycia. Państwu Cecylii i Władysławowi Spocińskim Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki oraz Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice Pani Sylwia Stelmach-Piątkowska złożyli serdeczne życzenia oraz przekazali małżeństwu drobny upominek.
 
Wszystkim Państwu życzymy:
 
Wiele radości i pokoju serca, a nade wszystko sił i zdrowia, by przeżywać wspólnie kolejne rocznice. Życzymy Wam miłości, która nigdy nie zgaśnie, wiary i nadziei, które zawsze w Was żyć będą.