Informujemy, że Gmina Drużbice rozpoczęła sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego. Sprzedawany węgiel kamienny sortymentu groszek, orzech  pochodzi z kopalń wchodzących w skład Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach.

Cena za jaką Mieszkańcy Gminy Drużbice będą mieli możliwość zakupu węgla wynosi 1 862 zł brutto za tonę.

Kwota ta nie obejmuje kosztu transportu węgla z punktu wydania do gospodarstwa domowego.

Zasady sprzedaży węgla:

  1. Sprzedaż węgla będzie realizowana zgodnie z kolejnością złożonych wniosków. Tempo sprzedaży uzależnione będzie od dostaw kolejnych transz węgla realizowanych przez Polską Grupę Górniczą S.A.
  2. Z osobami,  które złożyły wniosek o preferencyjny zakup węgla, wg kolejności składanych wniosków skontaktuje się telefonicznie upoważniony pracownik Urzędu Gminy, który poinformuje o dostępności wybranego sortymentu węgla oraz o  konieczności dokonania wpłaty. Wpłatę należy dokonać w kasie urzędu w godzinach od 9.00-14.30 w poniedziałek, środę, czwartek, piątek i we wtorek w godzinach od 9.00 do 15.30. Po dokonaniu wpłaty zostaną wydane 2 egz. faktury VAT ( oryginał i kopia) w pokoju nr 2.
  3. Węgiel wydawany będzie w gminnym punkcie wydania zlokalizowanym w miejscowości Wdowin Kolonia 19 u przedsiębiorcy Krzysztofa Olejnika Transport Ciężarowy, w godzinach od 9.00 do 16.00 w dni robocze.
  4. Wydanie węgla nastąpi na podstawie kopii faktury zakupu węgla przekazanej pracownikowi w miejscu wydania i pokwitowaniu odbioru. Pracownik w punkcie wydania dokonuje weryfikacji czy osoba kwitująca odbiór jest nabywcą wskazanym w treści faktury (dlatego prosimy o okazanie stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość).
  5. Odbiór zakupionego węgla przez inną osobę niż wskazana na fakturze jest możliwa na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez nabywcę. Wzór upoważnienia do pobrania w Kasie urzędu oraz w załączniku poniżej.

Załącznik – upoważnienie

Z poważaniem

Tomasz Głowacki

Wójt Gminy Drużbice