b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221130_solectwo_patok.jpg

14 lipca br. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki podpisał umowę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Jednym z projektów objętych dofinansowaniem było zadanie pn. „Wykonanie boiska do piłki nożnej dla mieszkańców sołectwa Patok”. W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 62 m x 30 m. Zakupiono bramki (2 szt.), piłkochwyty (2 szt.) oraz trawę do zasiania na całej powierzchni nowo utworzonego boiska.

W wyniku realizacji inwestycji powstało miejsce służące mieszkańcom do organizowanie rozgrywek sportowych oraz spotkań kulturalnych sprzyjających integracji
i aktywizacji lokalnej wspólnoty.
Nastąpiła poprawa dostępu do sektora kultury fizycznej
i rekreacji, zwiększenie powszechności i dostępności sportu wśród mieszkańców sołectwa,
jak i całej gminy.

 

Zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Kwota dofinansowania wyniosła 11 990,90 zł.