b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221108_wegiel_wegiel.jpg

Szanowni Mieszkańcy!!!

         Gmina Drużbice przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r., poz. 2236), która weszła w życie dnia 3 listopada 2022 r.  Cena węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 2000 zł brutto za tonę.

Do zakupu węgla kamiennego po w/w cenie uprawniona jest osoba fizyczna, która otrzymała dodatek węglowy, bądź spełnia warunki uprawniające do jego otrzymania.

Ilość węgla kamiennego możliwa do zakupu po cenie preferencyjnej wynosi: 1,5 t do dnia 31.12.2022 r. oraz 1,5 t od dnia 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r .

Zakup następować będzie na podstawie wniosku, którego wzór umieszczony jest na stronie internetowej Gminy Drużbice www.druzbice.pl oraz w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Urzędu  Gminy zlokalizowanym pod adresem Drużbice 77a.   Wniosek składa się w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta bądź przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (zaopatrzony podpisem elektronicznym, potwierdzony profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

Wzór wniosku