gallery1

Miło nam poinformować, że Gmina Drużbice otrzymała grant w wysokości 70 780,00 zł w ramach programu "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".
 
Środki zostały przeznaczone na zakup 8 komputerów stacjonarnych, 13 laptopów i 2 tabletów wraz z niezbędnymi oprogramowaniem dla 23 dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki przekazał na ręce dzieci jak i ich opiekunów zakupiony sprzęt.
 
Projekt "Cyfrowa Gmina- Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. i sfinansowany został w ramach reakcji Unii na pandemię COVID - 19.