b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20221011_pszok_PSZOK.png

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach odpady będą przyjmowane do PSZOK po uprzednim zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przypominamy również, że do PSZOK przyjmowane są odpady zebrane w sposób selektywny wytworzone przez mieszkańców Gminy Drużbice, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
oraz nie posiadają zadłużenia w tej kwestii.