Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, że na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi umieszczono zaktualizowane bazy teleadresowe podmiotów realizujących w województwie łódzkim zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie