‼️‼️ UWAGA ‼️‼️

Realizując obowiązek prowadzenia treningów w zakresie oceny sprawności i skuteczności systemu ostrzegania i alarmowania oraz dla oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego w 78. rocznicę jego wybuchu informujemy, że w dniu jutrzejszym - 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 na czas 1 (jednej) minuty w województwie łódzkim włączone zostaną syreny tworzące wojewódzki system alarmowania. Na obszarze naszego województwa powyższy zamiar usankcjonowany został Zarządzeniem Nr 131/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania. Zakres formalny prowadzenia treningu, wskazuje § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).