gallery1

Nowy ciągnik zasilił zasoby Referatu Remontowo - Technicznego Urzędu Gminy w Drużbicach. Ciągnik Zetor Proxima 90 został zakupiony wraz z pługiem do odśnieżania. Traktor usprawni prace utrzymujące porządek na terenie gminy. Będzie wykorzystany do prac polegających na m. in. koszeniu poboczy, remontach dróg , odśnieżaniu.